Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi ønsker fortrinnsvis en ferdigutdannet/godkjent spesialist i nevrokirurgi til teamet vårt. Dette er en attraktiv stilling for deg som ønsker å subspesialisere deg innen spinal nevrokirurgi og nevrotraumatologi. Stillingen er også relevant for deg som er i slutten av utdanningsløpet og har interesse for kompleks spinalkirurgi. 

Nevrokirurgisk avdeling Stavanger universitetssykehus (SUS) har ansvar for akutt generell nevrokirurgi, nevrotraumatologi, spinal kirurgi og funksjonell nevrokirurgi i regionen vår. Vi subspesialiserer oss i kompleks spinalkirurgi samt funksjonell spinal nevrokirurgi. Det gjennomføres ca  750 inngrep i året.
Vi har en dynamisk avdeling som ble etablert i 2001. Avdelingen ble sertifisert som Eurospine Surgical Spine Center of Excellence i 2018. Vi er en av de første avdelingene i Norden som etablerer en tverrfaglig spinal seksjon i samarbeid med ortopediske spinalkirurger.  Når vi flytter inn i nytt sykehus, vil spinalseksjonen samlokaliseres, og det vil bli utført cirka 1000 spinale inngrep i året.

Vi har oppdatert avansert teknologi med Brainlab spinal og kranial navigasjonssystem med peroperativ røntgenrobot Loop-x. Dette utvikles videre for operasjoner av degenerative, traumatiske og neoplastiske tilstander i hele columna. Vi planlegger også implementering av endoskopisk spinalkirurgi.
Utover dette har vi ansvar for akutt kranial kirurgi inkludert traume, spontane blødninger, intrakraniale infeksjoner, ballongkompresjoner for trigemenius nevralgi og hydrocephalus. I Helse Vest er det funksjonsfordeling mellom nevrokirurgiske avdelingene ved universitetssykehusene i Stavanger og Bergen. Ved SUS gjennomføres ikke elektiv intrakranial tumorkirurgi, behandling av aneurysmer eller elektiv barnenevrokirurgi.

Stavanger universitetssykehus har 4,7 overlege stillinger i nevrokirurgi dekket av 6 spesialister. Vi går i 4-delt vakt. Fire leger har doktorgrad innenfor nevrokirurgisk forskning, en har professorstilling ved Universitetet i Bergen, en professor stilling ved Sahlgrenska og en er i postdoc stilling ved Universitetet i Stavanger. Det er gode muligheter innenfor forskning, spesielt innenfor spinalkirurgi og traumatologi.  
Akutte nevorkirurgiske henvendelser håndteres primært av nevrologisk forvakt, mens traumatologi håndteres av det kirurgiske traumeteamet. Nevrokirurgisk vakt er i hjemmevakt og blir tilkalt ved behov.
Nevrokirurgisk avdeling inngår i Nevrosenteret sammen med nevrologisk og nevrofysiologisk avdeling. Vi har felles nevroovervåkningsenhet og fokus på felles høy nevrokompetanse i sengeavdelingen. Det er tett samarbeid med radiologisk avdeling som har døgntilbud innen alle radiologiske tjenester for fagfeltet vårt.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering og oppfølging av pasienter i akutte og elektive behandlingsforsløp
 • Nevrotraumatologi og spinale skader/metastasekirurgi i columna
 • Delta i og videre utvikle elektiv spinalkirurgi fra occiput til sakrum
 • Funksjonell spinalkirurgi
 • Polikliniske konsultasjoner og avdelingsarbeid
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling
 • Delta i kvalitetssikringsarbeid i avdelingen
 • Nasjonal undervisning i Nevrokirurgi, samt undervisning for ulike helsefaglige grupper
 • Delta i 4-delt vaktturnus med nevrologi/kirurgi som forvakt
 • Bidra til å utvikle avdelingen og SUS inn mot nytt sykehus

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i nevrokirurgi eller utdannelses nivå for konstituert overlege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Må mestre følgende:

 • Akutt behandling av hode -og spinale skader
 • Behandling av spontane intrakraniale og intraspinale blødinger og abscesser
 • Behandling av akutte forstyrrelser i CSF-balansen
 • Må kunne vise til selvstendig kirurgisk erfaring med et visst omfang.

Må ha kjennskap til/ville lære:

 • De vanligste tilgangene for degenerative lidelser i hele columna
 • Fremre og bakre instrumentelle fikseringer i hele columna
 • Behandling av degenerative spinale tilstander med minimal-invasive metoder/mikroteknikker
 • Ryggmargstimulering
 • Baklofenpumper

Utdanningsretning:

 • Medisin

Utdanningsnivå:

 • Profesjonsstudium, spesialist godkjenning i nevrokirurgi. Norsk spesialistgodkjenning før eventuell
  tiltredelse.
 • Det åpnes også for søkere som vil oppnå norsk spesialistgodkjenning innen kort tid.

Personlige egenskaper

 • Kunne vise til gode samarbeidsevner med alle faggrupper i behandlingsteamet
 • Være fleksibel, løsningsorientert og faglig trygg, arbeider målrettet og strukturert
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter
 • Kunne delegereog følge opp delegerte oppgaver
 • Punktlig og pålitelig

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling og muligheter for forsking
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn med utgangspunkt i gjeldende overenskomst
 • Gode velferdsordninger

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Maziar Behbahani
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 48061107
Arbeidssted
Klinikk for kirurgi, nevrologi og rehabilitering / nevrosenteret / nevrokirurgisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image