Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst til å bli en del av et godt arbeidsmiljø med fokus på høy faglig utvikling og læring ? Da bør du søke ved ØNH-avd. på Gjøvik.

Her på øre/nese/hals avdelingen har vi 1  ledige vikariat for lege i spesialisering, og vi håper at dette er en stilling for deg!
Avdelingen har en stor poliklinisk virksomhet, 3 senger på kirurgisk sengepost, hørselssentral og stor operativ aktivitet. I tillegg er det egen søvnseksjon.
Avd. har 6 overleger og 4 LIS-stillinger.

Avdelingen har følgende ledige stilling:

1  vikariat i perioden 02.09..2024 - 31.08.2025, med mulighet for forlengelse.

Gjøvik er en sentralt beliggende by med korte avstander til hovedstad og hovedflyplass, ellers mange gode kulturelle kvaliteter og flott natur, nær fjell og vann.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i den daglige aktiviteten som innebefatter poliklinikk, dagkirurgi, operasjoner , sengepostarbeid og mottak av ø-hjelpspasienter.
 • 5-delt vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Den som tilsettes må beherske minst ett skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du er:

 • Interessert og motivert.
 • Selvstendig og strukturert.
 • Fleksibel og har gode samarbeidsevner.
 • Endringsvillig og tilpasningsdyktig.
 • Trives i et hektisk miljø.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 •  
  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Roar Eng Rønning
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4793035050
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Øre-nese-hals poliklinikk, Gjøvik         
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik