Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Anestesi, intensiv og operasjons avdeling ved Haugesund sjukehus har ledig 1 lengre vikariat for LIS innan anestesiologi. 

I avdelinga, som organisatorisk høyrer til kirurgisk klinikk, inngår anestesi, intensiv, operasjon, sterilforsyningsteknikk og palliativt team.

Avdelinga flytta hausten 2021 inn i nye flotte lokalar for både operasjon og intensiv/postoperativ-eining.

Arbeidsoppgåver

 • Varierte arbeidsoppgåver innan anestesi og intensivmedisin.
 • Vaktordning er for tida 8-delt tilstadesvakt for LIS.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege er ein føresetnad
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad
 • Gjennomført LIS 1 eller tilsvarande
 • Personleg eignaheit blir vektlagt

Personlege eigenskapar

Hos oss er det viktig at du:

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er ansvarsbevisst
 • trivst i eit aktivt og travelt miljø
 • har evne til å tilpasse deg endringar

Vi tilbyr

 • Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover og avtaler
 • Hjelp med bustad
 • Nærleik til fjord og fjell med gode muligheter for variert friluftsliv

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna HF
Kontaktpersoner
Navn: Hege Østensjø
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: +47 52732670
Navn: Dagny Strand Klausen
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 52732687
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi, intensiv og operasjonsavdeling, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund