Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ein fastlege, på fastlønn, skal ha permisjon, og ein treng derfor vikar i denne perioden. Dette er ei liste med ca 700 pasientar, i tillegg til 1 dag i veka på helsestasjonen.

Det er ein fastlønsavtale, men om nokon ønskjer næringsdrift i staden er ikkje det noko problem.

Arbeidsoppgåver:
  • Vikaren vil hovudsakleg arbeide på eiga liste, men har også dagar med øyeblikkeleghjelp på dagtid
  • Kommunen har organisert daglegevakt, vaktbelastninga blir fordelt på alle legane i kommunen
  • Kommunale oppgåver vil bli tilplikta. No er det helsestasjon som ligg til denne stillinga
  • Sula kommune inngår i interkommunal legevakt på kveld, natt og helg, denne held til like ved Ålesund sjukehus. Alle legane deltar i vaktordning ved legevakta.
Kvalifikasjonar:
  • Søkjar må ha norsk autorisasjon.
  • Del 1 av utdanningsløpet, eller tilsvarande, må vere gjennomført og godkjent.
  • Må beherske norsk språk, godt både munnleg og skriftlig
  • Erfaring frå tilsvarande arbeid, er ein fordel.
  • Må ha sertikat klasse B og kunne disponere bil
Personlege eigenskapar:
  • Det vil bli lagt vekt på personlige eigenskapar og gode samarbeidsevne i tillegg til faglege kvalikasjonar
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sula kommune
Kontaktpersoner
Navn: Grethe G. Øen
Tittel: Leiar helsetenesta
Telefon: 70 19 91 60
E-post: grethe.elise.gjorvad.oen@sula.kommune.no
Navn: Øystein Mjelde Aasen
Tittel: Fastlege og HTV
Telefon: 70199160
E-post: oystein.mjelde.aasen@sula.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Fastlegevikar
Arbeidssted
Kommunelegekontoret i Sula
Stadsnesvegen 9 b
6030 LANGEVÅG