Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker etter LIS til flere av våre avdelinger
Ved alle avdelingene vil du få muligheten til å jobbe med varierte og utfordrende oppgaver i et tverrfaglig og inspirerende arbeidsmiljø.

Hvem vi ser etter:  
Vi ser etter tre dyktige LIS med stort engasjement og gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver:
Som ansatt ved avdeling vil du være en del av et tverrfaglig miljø med engasjerte og motiverte medarbeidere som liker å jobbe i team. Avdelingene har ulik innretning men du vil inngå som behandler, gjennomføre psykoterapi, utredninger og diagnostisering samt ha medisinsk ansvar.

Kvalifikasjoner: Vi søker etter LIS med interesser for traumelidelser, familieterapi eller for poliklinisk arbeid. Vi åpner også for at LIS- ventere/ legevikarer kan søke.

Personlige egenskaper: 
Vi ønsker oss kollegaer med gode samarbeidsevner som evner å jobbe målrettet og resultatorientert. Du viser interesse for faglig utvikling og er en pådriver for delingskultur. Du er en positiv bidragsyter til både det sosiale og faglige arbeidsmiljøet og har kunnskap om egne holdninger og handlinger i møte med andre. Du må ha god norsk språk- og kulturforståelse. Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Modum Bad - Din arbeidsplass: 
Avdeling for traumelidelser har 32 ansatte, organisert  i 4 team med en tverrfaglig personalgruppe bestående av lege/psykiater, psykologer -/spesialister, og miljøterapeuter. Målgruppe er pasienter som har vært utsatt for alvorlige relasjonelle traumer i oppvekst, diagnostisk tilhører de kategoriene kompleks PTSD og dissosiative lidelser. Pasientgruppen som har høy grad av komorbiditet. Denne LIS stillingen er et års vikariat  fra 1.9.24

Avdeling for familiebehandling har et godt faglig behandlingsmiljø, med høy kompetanse innen fagfeltet for Familieterapi og systemisk tilnærming. Det behandles etter EFT modell. Sentrale elementer i behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, miljøterapi, flerfamiliegrupper, undervisning, gruppeterapi, utrykksterapi og fysisk aktivitet. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

På Modum Bads voksenpsykiatriske poliklinikk tar vi imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling. Avdelingen har et engasjert og tverrfaglig team bestående av blant annet overleger, psykiatriske sykepleiere og psykologer. Vår poliklinikk er et samarbeidsprosjekt mellom Modum bad og Vestre viken. Opptaksområdet vårt inkluderer kommunene Krødsherad, Modum og Sigdal.  Er du ute etter rotasjon kan denne jobben passe godt og også gi muligheter for annen rotasjon på Modum Bad.

Alle avdelingene har tett samarbeid med Forskingsinstituttet på Modum Bad.

Modum Bad er en foregangsinstitusjon som kontinuerlig utvikler tjenestetilbudet i tråd med ny kunnskap og faglig forståelse. Vi vektlegger verdier som kvalitet, samarbeid og pasientfokus, og sammen skaper vi et arbeidsmiljø som er preget av faglig dyktighet og et sterkt kollegialt fellesskap. 

Hva vi tilbyr: 
Modum Bad tilbyr et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver og muligheter for faglig utvikling. Vi tilbyr lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsordninger, tilgang til hytte for personalet, mulighet for trening i arbeidstiden og andre velferdstiltak. LIS inngår i 7-delt forvaktsturnus. Undervisningen for LIS foregår i samarbeid med psykiatrisk avdeling Blakstad. Det er satt av en dag pr. uke til undervisning og fordypning for LIS leger.
Ønsker du spesialiseringsløp i psykiatri? Les mer her: https://www.modum-bad.no/jobb/

Søknad:
Vi ber om at du søker elektronisk. Kopier av vitnemål og attester legges frem ved intervju. Skriv også kort om hvilken avdeling du fortrinnsvis ønsker å jobbe ved
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Modum bad
Avdeling for traume lidelser, familieterapi og poliklinikk
Kontaktpersoner
Navn: Solveig Nævra Lie
Tittel: Avdelingsleder traumebehandling
E-post: solveig.lie@modum-bad.no
Navn: Anne Marte Grønfur
Tittel: Avdelingsleder poliklinikken
E-post: annemarte.gronfur@modum-bad.no
Navn: Mariane Skakstad
Tittel: Avdelingsleder familieterapi
E-post: mariane.skakstad@modum-bad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Vikersund
Badeveien 287
3370 VIKERSUND