Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bærum kommune er landets 5. største kommune med over 130 000 innbyggere og 127 fastlegehjemler fordelt på 34 legekontor.

Vi søker nå etter en ny kollega med hjerte for allmennmedisin til nyopprettet fastlegehjemmel ved Legene Brekke og Larsen DA.

Legene Brekke og Larsen DA er en to-legepraksis, der begge er spesialister i allmennmedisin. Vi holder til i hyggelige lokaler sentralt på Stabekk med kort avstand til buss og tog. Legekontoret ble etablert i 1998,  og gikk over i fastlegeordningen da den ble opprettet i 2001.

Legekontoret er meget veldrevet, og organisert som et DA. Legekontoret har god økonomi og langsiktig leieavtale, består av 2 hyggelige og erfarne fastleger og to dyktige og erfarende legesekretærer, godt utstyrt laboratorium med utstyr som forventes i en vanlig allmennpraksis.  

Journalsystemet som benyttes er Infodoc Plenario Sky, som har integrasjon mot Helsenorge.no, og har en velfungerende og enkel hjemmekontorløsning.

Legene ved kontoret jobber tett sammen og har en velfungerende kollegial fraværsordning. De har fokus på godt arbeidsmiljø og godt samarbeid.

Bærum kommune legger stor vekt på å sørge for gode spesialiseringsløp i allmennmedisin. Som ALIS i Bærum får du ved oppstart tilbud om individuell ALIS avtale og raskt tildelt veileder som tilbyr tett oppfølging gjennom hele spesialiseringsløpet. Det er mulig å fullføre hele spesialiseringsløpet i allmennmedisin i kommunen.

Velkommen til oss!

Arbeidsoppgaver
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
 • Fastlegen plikter å delta i kommunens organiserte legevaktsordning utenfor kontortid
 • Fastlegen plikter å delta i storlegemøte (Allmennlegeutvalget)

Kvalifikasjoner
 • Embetseksamen i medisin med norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin (ALIS)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra drift av fastlegepraksis

Personlige egenskaper
 • Engasjement og særlig interesse for allmennmedisin
 • Høy faglig kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt
Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr
 • Uselektert kurativ allmennlegevirksomhet ved Legene Brekke og Larsen DA
 • Legevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtale
 • Oppstart av 0-hjemmel
 • Basistilskudd utbetales månedlig etter gjeldende takster
 • Grunntilskuddet er knyttet til fastlegeavtalen og blir gitt i inntil to år fra fastlegeavtalen er inngått eller oppnådd 500 pasienter
 • Egen veileder med ansvar for LIS3

Gyldig politiattest fremvises før vedtak om fastlegehjemmel fattes, etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bærum kommune
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Winje Kvam og Patrick Stensrud
Tittel: Spesialkonsulenter v/enhet for administrasjon av fastlegeordningen
Telefon: 482 59 269
E-post: fastlege@baerum.kommune.no
Arbeidssted
Legene Brekke og Larsen DA
Ringsveien 3
1368 STABEKK