Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du bli vår nye sykehjemslege?

I flotte omgivelser på Staup i Levanger er det bygget et tidsriktig og moderne helsehus med ambisjoner om å kunne tilby et spesielt godt helsefremmende tilbud til våre innbyggere.
Staup helsehus ble ferdigstilt i 2017. Vi tilbyr tjenester innenfor palliasjon, rehabilitering, avlastning, utredning og behandling. Helsehuset inneholder 44 døgnplasser fordelt på fire avdelinger: Palliasjon, rehabilitering, korttid/KAD og skjermet avdeling for personer med langtkommen kognitiv svikt.
Kommunen har også sitt KAD tilbud her på Staup Helsehus.

Ved helsehuset arbeider i tillegg 4 leger i deltidsstillinger. Kommunens to LIS1 deltar også i arbeidet ved helsehuset.
Vi søker primært lege i 100% stilling, men er åpen for å diskutere stillingsstørrelse ved behov for redusert stilling, eller ønske om å kombinere stillinger. Kontinuitet er ønskelig, og en stillingsstørrelse under 50% vil ikke være aktuelt. Vi er fleksible, og diskuterer gjerne løsninger for hvordan lege kan organisere sin arbeidshverdag. Både spesialister og ALIS er velkommen til å søke. 
Det er ønskelig at stillingen tiltres 1. september. Ved anledning er det mulig å starte tidligere. 

Arbeidsoppgaver 

Arbeidshverdagen består av visitt med pasienter, mottak av nye pasienter, utskriving av pasienter, pårørendesamtaler, deltakelse på tverrfaglige møter, prosedyrearbeid, veiledning og supervisjon av andre leger, samt deltakelse i internundervisning.

Arbeidstiden er ordinært dagtid. Det foreligger ingen vaktordning på helg eller helligdag.
Staup helsehus har tverrfaglige personalgrupper hvor ulike yrkesgrupper samarbeider for å kunne tilby våre pasienter kunnskapsbaserte, gode tjenester. På helsehuset samarbeider lege med fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter, assistenter, avdelingsleder, enhetsleder, koordinator for legetjenesten, teamledere og service- og informasjonsmedarbeidere.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Lege som har gjennomført LIS1.
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • Godkjent politiattest.
 • Vi ser etter en lege som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Motivasjon, personlig egnethet og evne til samarbeid i team vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner.
 • Interesse for feltet sykehjemsmedisin.
 • Tillitsskapende og fleksibel.

Vi tilbyr
 • En utfordrende og aktiv arbeidsplass med store muligheter for påvirkning og utvikling.
 • Et godt faglig og tverrfaglig kollegium.
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte og gode kollegaer.
 • En arbeidsplass som legger vekt på kvalitetsutviklende arbeid
 • Tilrettelegging for fagutvikling og kursaktivitet.
 • Tid til fordypning.
 • Gode lønnsvilkår jf. kommunenes lønnsstige for leger med årslønn på kr. 1 037 000 - 1 232 000,- for 100% stilling.
 
Dersom du ikke er spesialist i allmennmedisin tilbyr kommunen i tillegg:
 • Allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem for ALIS.
 • Utdanningsplan, veiledning og supervisjon for ALIS etter ny spesialistforskrift. 
 • Tilrettelegging for å få gjennomføre alle deler av spesialisering i allmennmedisin. Kommunen tilrettelegger for tjeneste i uselektert praksis/fastlegepraksis og institusjonstjeneste.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lars Johan KVerkild
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 93015693
E-post: lars.johan.kverkild@levanger.kommune.no
Navn: Åse Gran
Tittel: Koordinator for legetjenesten
Telefon: 47690896
E-post: aase.gran@levanger.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Staup helsehus
Staup 2
7603 LEVANGER