Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, 3 poliklinikker, 1 ambulant enhet og 1 enhet for forskning. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. 

Ved enhet for LAR (legemiddelassistert rehabilitering) har vi ledig 100% fast stilling for spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, eventuelt psykiatri. Lokasjon Kristiansand.

LAR-behandling er substitusjonsbehandling av opioidavhengige, der rehabilitering er en viktig del av behandlingen. Behandlingen skjer poliklinisk i samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjeneste. Vår behandlingstilnærming er tverrfaglig med samtidig fokus på pasientens ressurser og utfordringer.
Enheten har ca. 20 årsverk, og behandlerteamet består av legespesialister, psykologspesialister, leger i spesialisering og ansatte med høyskoleutdanning. Enheten har team i Arendal og i Kristiansand.

Vi ønsker å være ledende innen rusbehandling nasjonalt, og tilbyr vår befolkning ulike behandlingsmetoder av høy kvalitet. LAR er et viktig fagområde, som i tillegg til å heve livskvaliteten for den enkelte pasient også bidrar til å forebygge overdoser og dødsfall. 

Les mer om Sørlandet her og våre to flotte byer Kristiansand her og Arendal her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter som innlemmes i LAR, jf. nasjonale pasientforløp, i samarbeid med tverrfaglig team (TSB)
 • Arbeide i tråd med nasjonale føringer og lovverk
 • Selvstendig klinisk arbeid som ansvarlig behandler i samarbeid med tverrfaglig team
 • Samhandling, råd og veiledning med samarbeidspartnere
 • Veiledning av personal, herunder LIS veiledning
 • LAR er medisinsk rettet og hovedtyngden av arbeidet for lege vil være vurdering av medikamentelle tiltak

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, evt spesialist i psykiatri
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk arbeid innen fagfeltet
 • Ønskelig med  kjennskap til IT-systemet DIPS
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt, tilsvarende nivå B2. Evt. nordisk språk
 • Førerkort klasse B       

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en engasjert overlege som har stor interesse for rus- og avhengighetsmedisin. Du må være strukturert, ansvarsfull og ha fokus på kvalitet, dialog og samarbeid eksternt og internt.

Vi tilbyr

 • Rus- og avhengighetsmedisin er et fag i utvikling. ARA er en fremoverlent avdeling som bl.a. har spennende forskning utgående fra Seraf/UiO.
 • Deltakelse i nasjonalt og spennende nettverk på TSB nivå, også i eget nettverk for LAR leger
 • Egne legemøter i avdelingen. Vi har en legegruppe med bakgrunn fra forskjellige fagfelt. Flere av legene våre har dobbeltspesialiteter
 • Vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner. 
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Lønn etter avtale. Samt individuelt tillegg og midlertidig rekrutteringstillegg
 • Familievennlig arbeidstid med fleksibel dagarbeid og pr. tid ingen vaktbelastning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Elin Sørsvann
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 950 53 797
Navn: Frode Dunsæd
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 941 33 479
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
ARA, enhet for LAR, Kristiansand
Bispegra 50
4632 Kristiansand S
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image