Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kreftavdelingen har nå ledige faste stillinger for lege i spesialisering onkologi. 
(ved evt. ansettelse internt, kan det bli ledig vikariat for lege i spesialisering) 

Kreftavdelingen har ansvar for behandling av kreft- og blodsykdommer for befolkningen i hele Østfold med Akershus syd. Pasienter og pårørende forventer høy kunnskap og oppdatert behandling og diagnostikk. Avdelingen etterstreber dette, og med egne prosjekter og deltagelse i forskning å ligge i front for pasientens beste. I forbindelse med nytt høyteknologisk sykehus på Kalnes 2015 fikk sykehuset egen PET/CT. Vi har flere prosjekter innen hjemmeoppfølging, inkl. app-basert kommunikasjon og blodprøvetagning hjemme. 

Kreftavdelingen har for tiden 26 senger fordelt på et døgnområde med 3 sengetun, poliklinikk og senter for lindrende behandling. Det er totalt 14 årsverk overleger og 10 årsverk lege i spesialisering onkologi. Fagområde hematologi ligger også til avdelingen, så LIS 3 får denne tjenesten hos oss.

Søknader vil bli behandlet fortløpende og stillinger kan bli besatt før søknadsfristen utgår.

Vi ser frem til å høre fra deg!
 

Arbeidsoppgaver

 • Primærvaktsystem med tilstede vakt dag, kveld og helgevakt
 • Akutt onkologi og postarbeid
 • Poliklinikk blir tilpasset kompetanse

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra onkologi/indremedisin er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig dyktig og engasjert til å videreutvikle fagområdet
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et meget dynamisk miljø
 • Et meget godt faglig miljø, dyktige medarbeidere og variert pasientgrunnlag
 • Godkjenning gruppe II, for 2 år
 • Nært samarbeid med regionavdeling - Oslo Universitetssykehus
 • Unik mulighet til å være med på å bygge en ny kreftavdeling med store visjoner for fremtiden
 • Arbeidsplass med sentral beliggenhet ved E6
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

_____________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til lønnsfastsettelse. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Øyvind Krohn Tennøe
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 975 28 400
Arbeidssted
Onkologisk seksjon
Kalnesveien 300
1714 Grålum