Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har nå en spennende stilling som LIS3 i plastikkirurgi ledig.

Den plastikkirurgiske virksomheten på St. Olavs hospital er organisert som en seksjon under Kirurgisk klinikk. Seksjonen er for tiden bemannet med fem overleger
og to leger i spesialisering som utfører operasjoner på inneliggende pasienter,
i tillegg til utstrakt dagkirurgisk og poliklinisk virksomhet.
Avdelingen er godkjent som utdanningssted for plastikkirurgi.

Det utføres ukentlig avansert rekonstruktiv kirurgi sammen med brystkirurger, ØNH
og ortopeder.

Kirurgisk klinikk omfatter åtte seksjoner som utfører utredning og behandling av sykdommer som krever kirurgi. Klinikken tilbyr undersøkelse,
behandling og pleie innen: Karkirurgi, urologi, bryst- og endokrinkirurgi,
colorektal kirurgi, øvre gastro kirurgi, akutt gastro kirurgi, 
barnekirurgi og plastikkirurgi. Klinikken er ansvarlig for
traumesenterfunksjonen og den hardt skadde pasienten. Nasjonalt senter for
avansert laparoskopisk kirurgi og Regionalt senter for fedmeforskning og
innovasjon er også enheter tilknyttet Kirurgisk klinikk.

Stillingen vil være tilknyttet en fast vaktordning i klinikkens vaktsystem.

Ved internt opprykk vil det bli ledig vikariat på samme seksjon med vaktordning på kirurgisk klinikk. Gi beskjed i søknaden dersom man søker på begge deler.

Kirurgisk klinikk har arbeidssteder både i Trondheim og på Orkdal.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling og utredning av pasienter, herunder operasjoner og poliklinikk
 • Visittgang på sengeposten
 • Den som tilsettes vil inngå i Kirurgisk klinikk sin primærvakt for LIS

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig med 2 år generell kirurgisk erfaring
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, tilsvarende C1 på Bergenstesten om du ikke har norsk som morsmål
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner,  herunder stor forståelse for og vilje til tverrfaglig samhandling

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som har godt humør og som vil være en aktiv bidragsyter til et godt kollegialt fellesskap og sterkt samhold på seksjonen
 • Vi ser etter kandidater som er fleksible og arbeidsomme, og som vil være med på å drive seksjonen mot felles mål sammen resten av kollegiet
 • Vi søker derfor etter deg som har evne til å ta selvstendige avgjørelser, samtidig som du er teamrettet for pasientens beste
 • Vi søker etter en lege i spesialisering som er positiv og lærevillig
 • Du må for å trives på vår seksjon være både løsningsorientert og fleksibel 

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Spennende fagfelt i utvikling
 • Dyktig og engasjert kollegagruppe
 • Medlemskap i offentlig pensjonsordning i KLP, med gode forsikrings- og banktjenester
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Torbjørn Dahl
Tittel: Klinikksjef
Telefon: +47 72828024
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim