Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi tilbyr to ledige fastlegevikariat i Larvik kommune.  Begge kontorene ligger sentralt i byen og er meget veldrevne.  Kontorene er flerlegepraksiser, og flere av legene er spesialister i allmennmedisin.   Om du er ALIS, vil du ved kontrakt på mer enn 3 mnd. få egen veileder.  Gode muligheter for å ta legevakter.

LEGEGRUPPEN LEGEKONTOR::
Vikariat 100 % stilling fra og med 01.07.24  og minst til 1.12.24  . Pasientliste: ca. 900.  Man er selvst.næringsdrivende, men mulighet for fastlønn kan diskuteres. Gunstige økonomiske vilkår knyttet til Larviksmodellen, se under.   2 leger er spes. allmennmedisin.  5-legekontor.  Trivelige arbeidsforhold.   Moderne utstyrt kontor. Meget sentral beliggenhet.  Lege Louise Einarsson,  telefon  48069637 kan kontaktes ved spørsmål.  Adresse: Olavs gate 7, Larvik.
 
SENTRUM LEGEKONTOR:
Vikariat 100 % ledig per dags dato og til 16.8.24. I perioden 5.8-16.8 antas vikariatet utgjøre 50 %.  Mulig forlengelse.  Pasientliste: 950.   Dette er et 3-legekontor.  Selvstendig næringsdrift på ordinære vilkår, men mulighet for fastlønn kan diskuteres. Moderne utstyrt kontor.   Trivelige arbeidsforhold.  Gunstige økonomiske vilkår knyttet til Larviksmodellen, se under.  Ta kontakt med kommuneoverlegen ved spørsmål. Adresse:  Sigurds gate 4, 3256 Larvik
Send gjerne søknad snarest mulig.
ALIS-forløp 
Kommunen samarbeider med unge og engasjerte leger om å bygge opp et godt faglig miljø med fagdager, ukentlig undervisning, som også kan følges digitalt, og hospitering. Vi har også en større helseinstitusjon som tilfredsstiller kravene til 6 måneder institusjonshelsetjeneste i ALIS-forløpet. Om du er ALIS får du god oppfølging av vår ALIS-koordinator . I Larvik er det mulig å ta et komplett ALIS-forløp.
Larviksmodellen for fastlegeordningen: 
I 2022 innførte vi Larviksmodellen som førte til  økt basistilskudd  og  etableringstilskudd.
 • Subsidierer basistilskudd med ca. 256,- kroner per innbygger på lister opp til 1000 pasienter. Tilsvarer ca. 31% økning av pasientjustert basistilskudd. 
 • Praksiskompensasjon (11178,-  kr/dag) til etterutdanning for spesialister som er i kommunen med inntil 10 dager i året.
 • Gir praksiskompensasjon (60 %) ved fravær på grunn av sykt barn inntil 10 dager i året.
Arbeidsoppgaver:
 • Følge opp pasienter
 • Utøve vanlig fastlegevirksomhet
 • Alle oppgaver som følger av lov, forskrifter og avtaleverk
 • Internt samarbeid i henhold til kontorets avtaler og drift
Kvalifikasjoner
 • Du må ha  gyldig norsk legeautorisasjon
 • Du har gjennomført turnustjeneste
 • Du behersker og formulerer deg godt muntlig og skriftlig på norsk
Personlige egenskaper
 • Du er god til å samarbeide
 • Du er god til å kommunisere med kollegaer og pasient
Vi tilbyr

Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Louise Einarson ( Legegruppen)
Tittel: Fastlege
Telefon: 48069637
E-post: E-post:louise.hetty.einarson@gmail.com
Navn: Einar Magne Walaker
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 92287720
E-post: E-post:einar.magne.walaker@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Sentrum legekontor
Sigurdsgate 4
3256 LARVIK