Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du opptatt av å gi gode og helhetlige tjenester ut fra pasientenes behov og gi helsetjenester av god kvalitet? Da håper vi at du søker!

Vi søker etter en faglig engasjert psykiater eller LIS i slutten av spesialiseringsforløpet, til 100% fast stilling i et spennende akuttpsykiatrisk fagmiljø.

Blakstad sykehus har en av Norges største akuttavdelinger, bestående av ett akuttmottak og tre akuttseksjoner fordelt på 54 døgnplasser. Avdelingen er organisert med avdelingssjef, avdelingsoverlege og en egen behandlerseksjon for spesialistene i akutt. Vi ønsker å være en moderne avdeling hvor spesialistenes rolle i utviklingsarbeidet er helt avgjørende. Vi driver større utviklingsarbeid der pasientmedvirkning og helhetlig tenkning rundt pasientforløp står i sentrum. 
Vi søker deg som vil bidra til videreutviklingen av psykisk helsevern nå og videre fremover til innflytting i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen i 2025.
Din motivasjon for å jobbe med akutte og varierte problemstillinger er viktig. Vi søker deg som trives med avklaringer, utredninger, diagnostikk og akutte behandlingstiltak. Du ser det som naturlig å bidra til god samhandling til det beste for pasientene. Vi tilbyr et sterkt akuttpsykiatrisk fagmiljø preget av trivsel, godt samarbeid og høy faglig kvalitet.

Oppstartsdato etter avtale. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 
I 2025 flytter Blakstad sykehus inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det samlokaliseres dermed et sterkt og bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludert Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet, i tillegg til samlokalisering med somatikken.
Klinikk for psykisk helse og rus satser med full tyngde for å utvikle avdelingen og pasienttilbudet vårt inn mot denne milepælen.
Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker til Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området. Vi er en del av Vestre Viken helseforetak, som leverer spesialisthelsetjenester til nesten 500 000 innbyggere fordelt på 22 kommuner. Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Om oss:
Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.
Søknader behandles fortløpende og aktuelle kandidater kan bli kontaktet før søknadsfristen utløper.

Vi ønsker ikke kontakt med rekrutteringsbyråer.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter innlagt i sykehuset
 • Oppfølging av pårørende
 • Samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Vedtaksarbeid i henhold til Psykisk helsevernloven
 • Bidra til faglig utvikling i avdelingen gjennom veiledning og undervisning av LIS og øvrig personale
 • Være oppdatert på evidensbaserte behandlingsmetoder og medikamentelle retningslinjer
 • Stillingen inngår i 22-delt bakvaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i psykiatri
 • LIS i slutten av spesialiseringsforløpet er velkommen til å søke
 • Bred erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern og fortrinnsvis innen akuttpsykiatri
 • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du har evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende
 • Du har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En fleksibel og trygg arbeidsplass
 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden
 • Avdelingstilhørighet kan avklares med den rette kandidaten
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • God pensjonsordning gjennom PKH
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Ole Kristian Kleivenes
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 94033848
Navn: Sølvi Johansen Brøvig
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4790604082
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for akuttpsykiatri, Vestre Viken
Strandveien 35
1392 Blakstad
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image