Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus og består av 9 sengeavdelinger. Langtidsavdelingene er spesialisert innen psykogeriatri, demens og generell geriatri. Vi har i tillegg korttids- og intermediæravdeling samt en egen legeavdeling. Laboratorium, aktiv omsorg, dagsenter, institusjonskjøkken, renholdsavdeling, vaskeri og servicesenter er også en del av helsehuset.
Legeavdelingen har pr. i dag 7,0 legestillinger med ansvar for det regionale intermediærtilbudet og de kommunale øyeblikkelig hjelp-plassene (KAD), samt ordinære korttids - og langtidstilbud på Helsehuset, bokollektivene og HDO i kommunen. Legene roterer mellom de ulike avdelingene. Det er etablert et regionalt sykehjemslegeforum for sykehjemslegene i de samarbeidene kommunene med ukentlig felles arena for internundervisning.

Vi søker etter sykehjemsleger i 100 % i fast stilling. Begge stillinger er ledig fra 01.09.24. Vi har mulighet for ALIS forløp med veileder. Oppfordrer ferdige spesialister og ALIS til å søke. Medisinstudenter med lisens og turnus-ventere kan også komme i betraktning. Skulle det oppstå annen ledighet i avdelingen vil kvalifiserte søkere kunne komme i betraktning.

Ifølge offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søker vil i så fall bli orientert om dette.

Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju.

Ved tilbud om stilling kreves fremlagt politiattest jf. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4. 

Arbeidsoppgaver
Individrettede oppgaver som undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av den enkelte pasient innen alle pasientkategorier ved Helsehuset, bokollektivene og KAD.
Tverrfaglig samarbeid
Deltagelse i regional sykehjemslegevaktordning
Samhandling med eksterne aktører.

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som lege, ønskelig med spesialist kompetanse Tilfredsstillende norsk språkkunnskaper, samt norsk kulturforståelse.
Kompetanse og interesse for sykehjemsmedisin
Tidligere arbeidserfaring innen sykehjemsmedisin er en fordel
Ønskelig med erfaring innen rehabilitering

Personlige egenskaper
Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges
Ønskelig at du disponerer bil

Vi tilbyr
Utfordrende arbeidsoppgaver.
Godt læringsutbytte.
Et robust faglig miljø som en del av et regionalt samarbeid om sykehjemsmedisin.
Selvstendig arbeidsform kombinert med supervisjon og veiledning.  Godt arbeidsmiljø.                                                                                              Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Konkurransedyktig lønn.                                                                                                                                                                                                                                                           
Vi kan være behjelpelige med å skaffe bolig.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Åse Marie Røgler
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: +47 947 94 697
Navn: Mona Christine Knudsen
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: +47 95283063
Arbeidssted
Lillehammer Helsehus
2619 LILLEHAMMER