Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Har du lyst på en jobb som gir deg variert praksis innenfor flere kirurgiske fagområder, da ønsker vi deg som søker

Avventer du  LIS 1 -stilling, eller er du medisinerstudent med lisens, da har du mulighet til å bli bedre kjent med de kirurgiske fagområdene  og samtidig opparbeide deg klinisk erfaring. Kirurgisk klinikk Levanger søker nye kollegaer som vil være en del av et godt fag miljø og som trives med en  aktiv arbeidshverdag.

Sykehuset Levanger har et nedslagsfelt  på ca. 100 000 innbyggere, Levanger er akuttsykehus med traume funksjon, passe stort og passe komplekst slik at vi kan  tilby  variert praksis og at det er lett å bli kjent på tvers av avdelinger. Klinikken har utdanningsvirksomhet  for medisinerstudenter,  LIS 3 innenfor anestesi, onkologi , ortopedi og kirurgi.

Klinikken har 3 sengeposter og  totalt 60 senger. En sengepostene har  ortopedi, en gastrokirurgi og den siste har ortopediske infeksjoner,  urologi, mamma-/endokrinkirurgi og generell -/karkirurgi.

Hovedarbeidsoppgaven din vil være postarbeid på en av sengepostene, innenfor rammen av avdelingens behov og ditt ønske vil vi også  legge til rette for at du kan bidra i poliklinikk og operasjonsstue

Har du spørsmål, så ta kontakt oss gjerne via mail.

 

Klinikken  har ledig Lege før LIS1-stilling fra d.d. til 01.03.25.

Arbeidsoppgaver

 • Postlegestilling 
 • Stillingen innehar kun dagarbeid og uten vakt
 • Deltar  aktivt i pasientvisitt og praktiske arbeidsoppgaver i avdelingen
 • Ansvar for oppfølging, journalføring og utskrivning av avdelingens pasienter
 • Selvstendig klinisk arbeid under nært samarbeid med seksjonenes leger
 • Det legges til rette for enkeltdager på operasjon og poliklinikk sammen med erfaren lege

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Alle med midlertidig legelisens oppfordres til å søke

Personlige egenskaper

 • Ansvarsfull, robust og positiv
 • Samarbeidsorientert og løsningsfokusert
 • Pliktoppfyllende
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et inkluderende arbeidsmiljø hvor kompetanseutvikling og teamarbeid vektlegges høy
 • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst
 • Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Grete Sivertsen
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 90148774
E-post: grete.sivertsen@helse-nordtrondelag.no
Navn: Paul Fuglesang
Tittel: Stedfortreder for Avdelingsoverlege
Telefon: 74098000
E-post: Paul.Fuglesang@helse-nordtrondelag.no
Navn: Christian Grunewaldt
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74097452
E-post: Christian.Grunewaldt@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
 Klinikk for kirurgi, Sykehuset Levanger
Kirkegata 1
7600 LEVANGER