Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig 100% fast overlegestilling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner, Seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme (PUA).

Seksjon PUA tilbyr psykiatriske spesialisthelsetjenester til pasienter med utviklingshemming/autisme i befolkningen over 16 år. Arbeidsoppgavene er utredning og behandling av psykiske lidelser, blant annet psykoselidelser, og er faglig spennende. Hvis man ikke har erfaring med pasienter med utviklingshemning og autisme vil det bli gitt opplæring i dette.

Seksjonen har regional spesialpoliklinikk og to døgnenheter med til sammen 12 sengeplasser, opptaksområdet er Helse Sør Øst. Seksjonen drifter også Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse. Det er ved Døgnenhet 2 ledig en fast overlegestilling. Enheten har 6 sengeplasser, liggetid for pasientene er ca. 6 måneder. Vi har team med psykolog, sykepleier/vernepleier og helsefagarbeider rundt hver pasient.

Seksjonen har fem overleger og to LIS. Vi trenger en dyktig og engasjert overlege, og vi kan tilby en arbeidsplass med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi er en tredjelinjetjeneste som har fokus på å gi våre pasienter et tilrettelagt og godt faglig begrunnet tilbud. Vi har flere prosjekter på gang og vi er opptatt av faglig utvikling for pasientens beste. Her har vi godt bemannede team og god tid til våre oppgaver. Seksjonen holder til i vakre omgivelser på Dikemark i Asker. Det er planlagt flytting til et nytt bygg på Ila i Bærum desember 2026.

Overleger deltar i felles bakvaktsordning for Dikemark, for tiden 14:delt. Ingen seksjoner på Dikemark har akuttfunksjon.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 
Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling i et tverrfaglig team. Seksjonen samarbeider med lokal spesialisthelsetjeneste og kommunen
 • Alle overlegene arbeider i team med psykolog, sykepleier/vernepleier under utredning/diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming/autisme
 • Overlegen har ansvar for at medisinsk diagnostikk, journalføring og behandling er i samsvar med gjeldende lover og god klinisk praksis
 • Bidra til faglig utvikling i seksjonen
 • Stillingen innebærer veiledning og opplæring av annet helsepersonell
 • Deltar i felles bakvaktsordning sammen med de øvrige seksjonene på Dikemark (for tiden 14-delt)
 • Noe reising må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent spesialitet i psykiatri
 • LIS i sluttfasen av spesialiseringsløp vil også bli vurdert
 • Den som ansettes må behersker norsk (eller annet skandinavisk språk) skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:
 • Tenker på pasientens beste 
 • Ansvarsbevisst
 • Selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Klarer å styre egen arbeidshverdag
Vi tilbyr
 • En spennende stilling i et tverrfaglig kompetansemiljø med hyggelige kollegaer og god ledelse
 • Fokus på bred og grundig utredning av pasientene 
 • Høyt fokus på fag og kvalitet
 • Faglig og personlig utvikling, blant annet gjennom budsjetterte kursmidler nasjonalt og internasjonalt
 • Opplæring, veiledning og undervisning i fagfeltet
 • Mulighet for fleksitid
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Maria Elisabeth Hagen Engebretsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4793269738
Navn: Anne Aunaas
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4740617194
Søknad
Søknad merkes: Refnr. 4817440655
Arbeidssted
Dikemark Sykehus
Verkensveien 19
1385 Asker
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image