Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker lege i 80 % vikariat f.o.m august grunnet svangerskappermisjon. 

Om stillingen

Sykehjemmet har 3,4 årsverk fordelt på 4 leger.
Du vil jobbe med fast arbeidstid på dagtid unntatt torsdager mellom 08.30 og 16 med mulighet for tilpasninger. . I tillegg inngår alle legene i firedelt hjemmevaktordning på kveld/natt og helg.

Ansvar og oppgaver

Som lege ved BRKS er arbeidsdagen svært variert og spennende! Vi tilstreber stabilitet slik at hver lege vil ha hovedansvar for bestemte avdelinger. Vi jobber samtidig tett sammen blant annet ved ukentlige fellesvisitter på våre korttidsposter. Vi roterer avdeling med jevne mellomrom slik at alle legene skal få erfaring og kompetanse innen de ulike fagfelt. Ved vår lindrende enhet jobber en med komplekse palliative pasienter. På korttidsavdelingen har vi både rehabilitering, indremedisinske og kirurgiske pasienter. Våre langtidsposter har også et vidt spenn av utfordringer både innen allmennmedisin, geriatri, psykiatri og palliasjon med mer. Legene inngår i sykehjemmets tverrfaglige team og vi jobber tett opp mot øvrige yrkesgrupper, samt innad i legegruppen. Vaktordningen vår dekker akutte hendelser kveld, natt, helg med utrykningstid på 30 minutter, Det er i gjennomsnitt ca. 15 telefonhenvendelser per uke.  Ordningen gir en unik mulighet til god oppfølging av våre pasienter. Nyutdannede leger vil ha tilgang på bakvakt.

Personlige egenskaper
  • Engasjert
  • Selvstendig
  • Fleksibel
  • Gode samarbeidsevner
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Leger med fullført turnus prioriteres, men medisinstudenter med lisens vil også vurderes.
  • Interesse for eldreomsorg og palliasjon
  • Krav om gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Vi tilbyr

Jobben er knyttet til et av Norges største sykehjem, og vi er stolte av å kunne tilby utfordrende oppgaver, stor fleksibilitet og konkurransedyktige lønns-og arbeidsforhold med offentlig tjenestepensjon. Gitt situasjonen i arbeidsmarkedet forbeholder vi oss retten til å ansette før søknadsfrist er utgått, om den rette kandidaten dukker opp. 

Vi ønsker å legge til rette for allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem for ALIS i gammel og ny ordning for spesialisering i allmennmedisin.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bergen Røde Kors Sykehjem
Kontaktperson
Navn: Thea Marie Moell
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41601995
E-post: thea.moell@brks.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ellerhusensvei 35
5043 BERGEN