Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barne- og ungdomsklinikken er en del av et universitetssykehus med lokal, regional og delvis landsfunksjon for behandling og pleie av barn og ungdom i aldersgruppen 0 – 16/18 år. Det er ca 4000 innleggelser, 2000 dagbehandlinger og 20 000 polikliniske konsultasjoner. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø.

Barne- og ungdomsklinikken lyser ut 100 % engasjement  for fastlege i ett år. 

Stillingen passer for fastlege i behov av sykehustjeneste eller fastlege som av annen grunn ønsker seg mer erfaring med utredning og behandling av syke barn og ungdommer.
 

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidssted vil i hovedsak bli på avdeling medisin/poliklinikk. Vakttjeneste etter avtale

Kvalifikasjoner

Det vil ved ansettelse bli lagt vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid og evne til å jobbe i team. Den som tilsettes må kunne delta i undervisning av medisinske studenter. Det  forutsettes at den som tilsettes behersker norsk/skandinavisk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Det stilles krav om om politiattest jf. Helsepersonelloven § 20a. Norsk  autorisasjon og attester vedlegges. Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner. 

Personlige egenskaper

  • Det søkes etter en person med interesse for barn og unges helse.

Vi tilbyr

  • Vi tilbyr lønn i henhold til  gjeldende overenskomst. Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Kjersti Bæverfjord
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72576567
E-post: kjersti.beverfjord@stolav.no
Navn: Hester Rijke Berger
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 72821178
E-post: Hester.Rijkje.Berger@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken - Avdeling barnemedisin Leger, St. Olavs hospital
Olav Kyrres gate
7030 Trondheim