Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Overlege og lis.lege (2 vikariater)

 • Overlege stilling: vikariat frem til 01.07.2025
 • Lis.lege/lege vikariat frem til 01.03.2025

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvaret for det polikliniske tilbud, døgntilbud og ambulant enhet til barn og ungdom i
aldersgruppen 0 - 18 år. Avdelingens hovedoppgave er å undersøke,
diagnostisere, gi råd/veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. For
mer informasjon henvises til internettsiden www.sus.no.

BUP Sandnes ble i forbindelse med en omstillingsprosjekt delt opp i 2
driftsmessig uavhengige poliklinikker i juni 2023. Det lyses ut 2 vikariater ved BUP Sandnes, avdeling Julie Eges gate, som er en av 10
poliklinikker i BUPA, Helse Stavanger. På poliklinikken jobber det psykologer,
leger, vernepleier, sykepleiere, spesialpedagoger, sosionomer,
barnevernspedagog og kontorfaglige ansatte.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende
politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn
og utviklingshemmede).

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden

Arbeidsoppgaver

 • Hovedfunksjonen for stillingene vil være utredning, behandling og oppfølging av pasienter med psykiske lidelser.
 • Opprettholde fokus på medisinske og somatiske problemstillinger, samt medikamentelle avklaringer og behandling.
 • Jobbe tverrfaglig og bidra inn i kompetanseheving og utviklingsarbeid.
 • Samarbeid både internt i team samt eksternt med samarbeidspartnere i 1. linietjenesten.
 • Supervisere interne sykepleiere som har delegerte oppgaver ift medikamentel behandling/oppfølging av barn og unge med adhd
 • For overlege: opplæring/veiledning til leger i spesialisering.
 • Vaktlagsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk godkjenning som lege.
 • Overlegestillingen må være spesialist i psykiatri, fortrinnsvis barne- og ungdomspsykiatri, men spesialister i voksenpsykiatri oppfordres også til å søke.
 • Interesse for klinisk arbeid med barn og unge innen psykisk helsevern.
 • Relevant erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge vektlegges.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå 

Personlige egenskaper

 • I tillegg til faglig kompetanse ser vi etter en ny kollega som innehar personlige egenskaper som passer arbeidet og arbeidsmiljøet på poliklinikken.
  Sentrale punkt er i denne sammenheng: 
 • Du trives med å både jobbe selvstendig, tverrfaglig og i team.
 • Du bidrar positivt og aktivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Du evner å jobbe strukturert og håndtere variasjoner i arbeidsmengde og arbeidsområder.
 • Du er pålitelig, fleksibel og innehar gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Du evner å sluttføre oppgaver. 
 • Du har interesse for arbeide med sårbare barn, unge og deres foresatte
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et spennende fagmiljø med dyktige og engasjerte kolleger
 • Avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon og har fordypningsgrupper innenfor flere fagområder.
 • Veiledning i henhold til videre spesialisering vil bli imøtekommet og det foregår en oppegående og relevant internundervisning i avdelingen.
 • Det er også egne faggruppemøter for leger i avdelingen.
 • Avlønning i henhold til gjeldende overenskomst.
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Gode velferdsordninger
 • Det er også egne faggrupper for overleger i avdelingen.
 • Poliklinikken ligger i umiddelbar nærhet til gode buss- og togforbindelser, og videre kan vi tilby gratis parkering i nærheten av poliklinikken

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Lars-Ole Vad Kristensen
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 51514187
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling PBU poliklinikk / BUP Sandnes, avdeling Julie Eges gate, Helse Stavanger HF
Julie Eges Gate
4306 Sandnes
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image