Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Nyopprettet fastlegehjemmel med gunstige oppstartsbetingelser ved Sletten Allmennpraksis DA, Vilhelm Bjerknes' vei 4-10, 5081 Bergen.

Første 2 år ingen forpliktelser til å delta i administrative oppgaver utover selskapsmøter/driftsmøter, dette kan forlenges. Kontoret har ansatt daglig leder som tar seg av daglig drift. Fleksibel oppstart.

Legekontoret er veldrevet og velutstyrt og i dag jobber 4 fastleger ved kontoret, hvorav 2, snart 3, er spesialister i Allmennmedisin. Hvis ønskelig får ny kollega individuell veileder ved kontoret. Veldig stabilt kontor med trygge sekretærer og leger med lang klinisk erfaring. Godt avtaleverk og godt arbeidsmiljø

Nylig oppusset i lyse og trivelige lokaler på Sletten Senter. Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett, godt utstyrt laboratorium med bla. EKG, spirometri og 24t BT måling.  

Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap. Det vil være rotasjon i bruk av kontorer noe som medfører at det er svært gunstige økonomiske betingelser. Dette praktiseres alt i dag og fungerer svært godt. Det er forventninger om 2,5 - 3 dager i praksis pr uke, 1 kontordag på hjemmekontor og evt. en dag med kommunalt arbeid. Dette utgjør en 100% hjemmel i allmennpraksis.

Arbeidsoppgaver

 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd. 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering 
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. 
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vi tilbyr

 • Rekrutteringstilskudd ved overtakelse som kan søkes om etterskuddsvis  
 • Utkjøpsgaranti: innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • ALIS-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år  
 • Oppstartsgaranti: Kommunen dekker basistilskudd på opptil 700 pasienter i inntil 2 år etter oppstart, ved listetak på minst 700 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 

 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Elin Hestvik
Tittel: Fastlege/Daglig leder
Telefon: 90017462
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Fagleder
Telefon: 40809043
Navn: Remi Trulssen Bye
Tittel: Jurist
Telefon: 40803061
Arbeidssted
Enhet for allmennmedisin, Bergen kommune
Vilhelm Bjerknes' vei 15
5081 Bergen
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image