Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Bli med på laget som fast overlege ved Endokrinologisk avdeling

Er interessert i endokrinologi og ønsker å jobbe i et dynamisk og innovativt miljø? Endokrinologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus) tilbyr en spennende mulighet for deg!

Avdelingen utreder og behandler et bred spekteret av hormonsykdommer og metabolske lidelser inkludert diabetes, tyreoidealidelser, hypofyse-, binyre- og gonadesykdommer, forstyrrelser i bein- og kalsiumbalansen og fedme. Vi håndterer over 12 000 polikliniske konsultasjoner årlig og spiller en sentral rolle i akutt- og tilsynsfunksjonen for inneliggende pasienter i landets største akuttsykehus. Som universitetssykehus utdanner vi spesialsykepleiere, leger og spesialister i endokrinologi.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen poliklinisk praksis, akuttmedisin og undervisning
 • Mulighet for faglig utvikling og deltagelse i et voksende forskningsmiljø
 • Et solid fagmiljø med 8 overleger
 • Tverrfaglig arbeid i team med spesialsykepleiere, ernæringsfysiologer, spesialpedagoger og andre legespesialister 
 • Et inkluderende arbeidsmiljø hvor dine ideer og innspill blir verdsatt
 • Mulighet for poliklinikk ved flere lokalisasjoner ved ønske
 • Ledere som er opptatt av at medarbeidere skal trives og utvikle seg, både faglig og personlig 

Arbeidsoppgaver

Kliniske oppgaver som overlege inkluderer pasientrettet arbeid på poliklinikk, sengepost og i tverrfaglige team; supervisjon, veiledning og undervisning av studenter, leger og sykepleiere; deltagelse legenes tertiærvaktlaget med tilstedevakt og hjemmevakt; kvalitetsarbeid og videreutvikling av pasienttilbudet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 • Norsk spesialistgodkjenning i endokrinologi
 • Kandidater med kort tid igjen til spesialisering kan vurderes på lik linje som ferdige spesialister
 • Interesse for utredning og behandling av fedme ønskes velkommen
 • Yrkeserfaring med endokrinologi 
 • Erfaring med spesialistutdanning i endokronologi er en fordel
 • Erfaring med tertiærvakter innenfor endokrinologi er en fordel 
 • Gjerne interesse for forskning.

Personlige egenskaper

 • Trives i et dynamisk miljø med stor endokrinologisk bredde
 • Strukturert, effektiv og selvstendig
 • Ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert.
 • Pågangsmot og gjennomføringsevne
 • Faglig engasjement og interesse for utviklingsarbeid.
 • Evne til å forstå og orientere seg i komplekse organisasjoner
 • Gode kommunikasjonsevner, liker å jobbe i team og får til godt samarbeid med andre
 • Ønsker å bidra i fellesskapet til det beste for pasienter og ansatte
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Mulighet for bolig og barnehage
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Anne Cathrine Parelius Wammer
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4748005433
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, endokrinologisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen