Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du ferdig med første del av LIS-tjenesten og ønsker å jobbe i et engasjert, sosialt og spennende miljø?

Flere av våre LIS er ferdige med sin spesialistutdanning innen psykiatri, og går over i faste overlegestillinger ved klinikken. I den forbindelse lyser vi ut fire faste 100 % utdanningsstillinger ved klinikken. Vi har også ledig stilling for leger i behov av sykehustjeneste/praksis i psykiatri.

St. Olavs hospital HF er en del av det regionale foretaket Helse Midt-Norge RHF med flere klinikker innen somatikk, psykiatri og rusbehandling.

Klinikk Psykisk helsevern - akutt, eldre, barn og unge og Klinikk Psykisk helsevern - allmenn, rehabilitering og sikkerhet har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykiatri for barn og voksne. Klinikkene har lokalsykehusfunksjon samt flere regionale tilbud. Klinikkene er organisert i seks avdelinger som alle har læringsarenaer for LIS. Disse har lokasjoner i og rundt Trondheim: Avd. for psykiatrisk akutt og mottaksfunksjon, Avd. for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri, Avd. for psykose og rehabilitering, Avd. Nidaros DPS - alle ligger på Østmarkneset. Avd. Nidelv DPS med lokasjoner på Tiller og Orkanger, Avd. for alderspsykiatri på Øya samt Avd. for barne- og ungdomspsykiatri som også har flere lokasjoner.

Klinikkene har en felles, overordnet rotasjonsplan for LIS som gir mulighet for en spennende og variert tjeneste. Det er også gode muligheter for LIS å delta i forskningsprosjekter ved alle avdelingene. LIS kan gjennomføre hele spesialiseringsløpet ved Klinikk Psykisk helsevern. I voksenpsykiatri er vi til sammen ca 80 overleger og 30 LIS i klinikkene, slik at man har gode læringsmiljø med flere legekollegaer. Se også vår utdanningsplan: Lege i spesialisering (LIS) i spesialiteten psykiatri - St. Olav HF

LIS ansettes på klinikknivå i Felles stab og vil rotere mellom avdelingene. En overordnet rotasjonsplan sikrer at LIS får oppfylt læringsmål på normert tid, og legger til rette for gode valgmuligheter underveis i utdanningsløpet.

Arbeidsoppgaver

 • Utrede, vurdere, diagnostisere og behandle akutt og kroniske psykiske lidelser - de ulike avdelingene byr på spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Delta i forvaktsordningen - pt. 16-delt vaktturnus med et vaktteam hvor flere LIS og overleger samarbeider på vakt
 • Følge utanningsforløp med undervisning, veiledning og kurs

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og godkjent LIS1-tjeneste i Norge eller tilsvarende
 • Søker må mestre norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Vi søker leger med særlig interesse for psykiatri
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid innen psykiatri og/eller forskning

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet
 • Evne til å møte mennesker i krise profesjonelt og empatisk
 • God til å lytte og skape gode relasjoner
 • Evne til å arbeide selvstendig samt samarbeide i team
 • Bidra positivt til et faglig og godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Tilrettelagt spesialisering der utdanningen blir prioritert
 • Du blir en del av en stor og engasjert LIS- og overlegegruppe som godt fag- og arbeidsmiljø
 • En rotasjonsordning som sikrer at LIS for god erfaring fra alle relevante tjenesteområder innen psykiatri
 • Mulighet for fordypningstjeneste i høyspesialiserte fagmiljø
 • Mulighet for å forske i etablerte forskningsmiljøer
 • Strukturert ukentlig undervisningsopplegg
 • Veiledning av erfarne overleger
 • Regelmessig vurdering av læringsmål ihht anbefalinger fra Helsedirektoratet
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Per Ivar Finseth
Tittel: avdelingssjef
Telefon: +47 97 50 60 76
Navn: Nina Annie Burkeland
Tittel: utdanningsansvarlig overlege
Telefon: + 47 92 05 47 94
Navn: Mette Elise Tunset
Tittel: avdelingssjef
Telefon: + 47 72 82 31 13
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk Psykisk helsevern
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim