Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker etter en prosjektleder for lokalt innføringsprosjekt for HSØ regional radiologi 2.0. HSØ har valgt Sectra som leverandør,  mens Ahus har i dag Ris løsning fra Siemens og Pacs løsning fra Philips/Carestream. Ny løsningen er innført på OUS som første foretak, og Ahus er planlagt å være nr. 4. Planlegging er igangsatt og implementeringstidspunktet er pr d.d  januar 2025. Vi ser etter deg som er erfaren prosjektleder med innsikt i koordinering av teknologiprosjekter sammen med klinisk virksomhet.

Lokal prosjektleder skal koordinere og samhandle med det regionale prosjektet og Ahus lokale prosjektgruppe. Ahus har en felles styringsgruppe for alle teknologi prosjekter, hvor deler av sykehusledelsen utgjør denne. Prosjektleder må påregne månedlig statusrapportering, og saks- og presentasjonsfremlegg ved behov for denne styringsgruppen. Prosjektleder må etablere lokal prosjektgruppe, sikre forberedende aktiviteter som sykehuset må gjennomføre før innføring av ny løsning.  Dette engasjementet vil i første omgang gå til foreløpig sluttdato for prosjektet, som er juni 2025. Forlengelse av perioden kan være aktuelt hvis det blir endringer i regionalt prosjekt som påvirker innføringen ved Ahus.


Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder skal:

 • Etablere lokal prosjektgruppe i samarbeid med ledelsen
 • Lede lokalt mottaksprosjekt, herunder planlegge, koordinere, organisere og gjennomføre planlagte prosjektaktiviteter for Ahus i samarbeid med regionalt prosjekt.
 • Utarbeide dokumentasjon og rapportere til lokal styringsgruppe
 • Økonomioppfølging
 • Delta ved produksjonssetting og aktuelle fora i regi av regionalt prosjekt
 • Ha tett dialog med det kliniske miljøet, herunder involvering, koordinering og kommunikasjon
 • Ha tett dialog med det regionale prosjektet
 • Oppfølging av lokale prosjektressurser
 • Ansvarlig for fremdrift og sikre at ny regional radiologiløsning tas i bruk på en sikker og trygg måte, innenfor prosjektrammen som er besluttet (tid, kost, kvalitet)
 • Risikohåndtering i samarbeid med regionalt prosjekt
 • Gevinstarbeid i samarbeid med regionalt prosjekt - Intern koordinering og samhandling med andre interne pågående prosjekter

Kvalifikasjoner

 • må kunne vise til og dokumentere prosjekterfaring fra helseprosjekter, med roller som prosjektleder eller delprosjektleder
 • må ha grunnleggende forretningsmessig forståelse for arbeidsprosesser innen sykehus og spesialisthelsetjenesten
 • må kunne vise til å ha ledet prosjekter med flere interessenter, faggrupper og leverandører
 • Erfaring og kjennskap til spesialitetsfeltet radiologi
 • Erfaring med radiologiløsning levert fra Sectra
 • Erfaring med integrasjoner
 • Erfaring med test og defecthåndtering
 • Erfaring med migrering
 • Kjennskap til Sykehuspartner
 • må kunne kommunisere godt på skandinavisk, skriftlig og muntlig

  Personlige egenskaper

  • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner
  • God prosessdriver
  • Strukturert, trygg og en samlende lagbygger
  • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

  Vi tilbyr

  • En krevende, men spennende jobb, i en avdeling med høy aktivitet og rask teknologisk utvikling
  • Ny teknologi, tverrfaglig arbeidsmiljø og høyt faglig nivå
  • Lønn etter avtale
  • Mulighet for faglig og personlig utvikling
  • Sentral beliggenhet
  • Gode velferdstilbud for ansatte
  • Mulighet for bolig og barnehage
  • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
  • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag Sentral beliggenhet
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Andre legestillinger
  Arbeidsgiver
  Akershus universitetssykehus
  Kontaktperson
  Navn: Trine Brenna
  Tittel: Avdelingsleder
  Telefon: +4790560125
  Hjemmeside
  Arbeidssted
  MTE klinisk IKT, Akershus universitetssykehus HF
  Sykehusveien 25
  1474 Nordbyhagen