Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for radiologi ved Stavanger Universitetssykehus lyser ut en 100% fast stilling. Ved internt opprykk kan det bli ledig vikariat.

Vi søker deg som ønsker et spesialiseringsløp innen radiologi - et variert, spennende, diagnostisk og fremtidsrettet fag. Du blir god på anatomi og sykdommer i hele kroppen, og det finnes mange ulike og unike muligheter innad i faget. Radiologi kan gi mulighet for en mer fleksibel hverdag enn de fleste andre fagområder, med fleksibel avspasering tilpasset din livssituasjon.

Vi er en stor avdeling med godt arbeidsmiljø og høy faglig kvalitet. 200 ansatte er fordelt på ca. 65 leger, 120 radiografer og 35 sekretærer. Foruten hovedavdelingen på sykehuset har vi geografisk adskilte satellitter i Egersund, Sandnes og Hillevåg. Brystdiagnostisk Senter er en egen enhet i Hillevåg.

Avdelingen har et inkluderende arbeidsmiljø, og vi har behov for forskjellige typer mennesker som skaper et rikt mangfold. Her er rom for alle.
Avdelingen disponerer et fullt spekter av radiologiske modaliteter og har en moderne maskinpark inklusiv nukleærmedisin med PET-CT, og snart også PET-MR.
Som universitetssykehus har vi tilhørende avanserte medisinske funksjoner som traumefunksjon, trombektomifunksjon, kreftkirurgi, ortopedisk kirurgi, neonatalenhet med mer. Avdelingen speiler sykehusets mange spesialfunksjoner og er inndelt i fagspesifikke seksjoner.

Avdelingen har fokus på høy faglig kompetanse, forskning og utdanning. Vi tilbyr hele spesialiseringsløpet innen radiologi. Som LIS jobber man variert med pasienter på lab, med praktiske prosedyrer og diagnostisk innen de ulike modalitetene. Gjennom spesialiseringen roterer man innom de ulike fagseksjonene. Vi har gode læringsarenaer og et ivaretagende læringsmiljø. Det meste av tiden brukes på selve faget, ikke så mye på administrative oppgaver.

Vår forskningsplattform, SMIL (Stavanger Medical Imaging Laboratory), driver radiologirelatert forskning og utvikling med satsningsområder innen bruk av KI, maskinlæring og avansert bildediagnostikk. Avdelingen har pågående forskningsprosjekter og fokus på å tilrettelegge for både post-doc. forskning og PhD løp.

Nytt sykehus på Ullandhaug er under bygging, der vil vi etter hvert flytte inn i flotte og tidsriktige lokaler med mye nytt utstyr.

Tiltredelse snarest eller etter avtale. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Med fokus på læringsmål delta i avdelingens daglige drift samt under fagseksjonering med klinisk radiologisk arbeid. Dette innebærer tolkning og beskrivelse av radiologiske undersøkelser; røntgen, ultralyd, gjennomlysning, intervensjon, CT, PET-CT og MR
 • Bidra i demonstrasjoner tilknyttet de fagseksjoner man tilhører. 
 • Delta i gjeldende vaktordning for LIS som pr. nå er 12-delt tilstedevakt og 36-delt mellomvakt. Eget intervensjonsvaktsjikt og 18-delt bakvaktssjikt.
 • Delta i avdelingens og sykehusets internundervisning og bidra med faglige innlegg.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent autorisasjon som lege i Norge.
 • Godkjent LIS 1/turnustjeneste. De med nært forestående godkjenning kan også søke. 
 • Erfaring fra LIS arbeid innen radiologi vektlegges.
 • Personlig egnethet og motivasjon vektlegges sterkt.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og en positiv innstilling. 
 • Evne til å arbeide selvstendig og under press.
 • Evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og kvalitetsbevisst.
 • Faglig nysgjerrighet, evnen til å erverve seg ny kunnskap, evnen til å tenke tredimensjonalt og god formidlingsevne vektlegges positivt.
 • Forskningsinteresse og forskningserfaring (publikasjoner, PhD) vektlegges positivt.  

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Du blir en viktig brikke i flere akutte pasientforløp som traume, slagpasienter og akutt aortapatologi.
 • Høyt faglig nivå.
 • Alle læringsmålene i spesialistutdanning i radiologi kan oppnås hos oss.
 • Lønn og pensjonsavtale i samsvar med overenskomst.
 • Et stort, mangfoldig arbeidsmiljø med støttende, engasjert kolleger og veiledere.
 • Tett samarbeid med leger ved de ulike avdelingene, og man får med dette innblikk i andre sider av pasientforløpet enn kun diagnostikk.
 • Fleksible avspaseringsdager tilpasset din livssituasjon.
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no 
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Du er velkommen til en omvisning for å få et inntrykk av avdelingen vår.

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Karianne Mjelde Røsbak
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 91618063
E-post: karianne.mjelde.rosbak@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image