Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Har du ambisjoner om å fremme faget "sykehjemsmedisin" og i tillegg være en pådriver for god kvalitet i den medisinske behandlingen? 

Grip muligheten og sett avtrykket ditt hos oss på Nes sykehjem.
Vi har ledig 100% fast stilling fra 1.juni 2024. Vi kan vurdere lavere stillingsprosent dersom du ønsker det.
Sykehjemmet trenger en lege med bred kompetanse, med engasjement og med interesse for geriatri, demens og allmennmedisin. Du må like å jobbe tverrfaglig og dele kunnskap til det beste for beboere/pasienter og pårørende.

Nes sykehjem har totalt 118 plasser som inkluderer kommunalt akutte døgnplasser (KAD) og andre korttid,- og rehabiliteringsplasser der aldersgruppen er voksne, i hovedsak eldre. Sykehjemmet har 30 tilrettelagte langtidsplasser for personer med demens i tillegg til somatiske langtidsplasser. Vi har to legestillinger, fagutviklingssykepleier og assisterende avdelingsleder med fagansvar på alle avdelingene og ellers mange gode medarbeidere som gjør sitt ytterste for at beboere/pasienter og pårørende skal ha gode hverdager.
 
Fra 2017 er spesialisering i allmennmedisin obligatorisk for alle nye leger som ikke allerede er spesialister eller under godkjenning som allmennlege. Minst to år av spesialistutdanningen skal foregå i åpen uselektert allmennpraksis.

Arbeidsoppgaver
 • Undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
 • Medisinskfaglig ansvar 
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, kolleger og studenter
 • Bidra til opplæring innen eget fagområde i henhold til behov

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisert lege
 • Fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, geriatri eller tilsvarende
 • Ønskelig med kompetanse innen indremedisin, geriatri og demens samt erfaring fra sykehjem og KAD avdeling
 • Erfaring med lindrende og palliativ behandling
 • God digital kompetanse
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C1 (Bergenstesten). Språknivå B2 kan vurderes.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til selvstendighet og evne til prioritering
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst 

Vi tilbyr
 • Et godt arbeidsmiljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet i utvikling
 • Samarbeidsmøter med fastlegene og samarbeidsforum for sykehjemsleger i regi av AHUS 
 • Lønn etter avtale og fleksitidsordning
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Praktisk informasjon om søkeprosessen
Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen. Vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til søknaden. Originale/bekreftet kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Minst to referanser må oppgis.
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Nes kommune Akershus Fylke
Institusjonstjenesten
Kontaktperson
Navn: Eli Haukland
Tittel: Virksomhetsleder
E-post: eli.haukland@nes.kommune.no
Arbeidssted
Nes sykehjem
Hagaskogvegen 19
2150 ÅRNES