Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Larvik kommune lyser ut  tre nye fastlegehjemler, nullhjemler, ved to veldrevne kontorer.
Få balanse i hverdagen – bli fastlege i Larvik!  Larvik kommune tilbyr  svært gode betingelser for fastleger. 
Larvik kommune tilbyr nye og forbedrede betingelser for fastlegene våre, og  vi har innført en egen modell.
Kommunen øker basistilskuddet til fastlegene, og gir tilskudd til nye fastleger som ønsker å etablere seg i Larvik kommune med egne pasientlister.  

Kommunen samarbeider med flere unge og engasjerte leger om å bygge opp et godt faglig miljø med blant annet fagdager, ukentlig undervisning, som også kan følges digitalt samt  hospitering.  Vi har  en større helseinstitusjon  som tilfredsstiller kravene til 6 måneder institusjonshelsetjeneste i ALIS-forløpet. Om du er ALIS får du god oppfølging av vår  ALIS-koordinator.  Det er mulig å ta et komplett  ALIS-forløp i Larvik kommune. 
Kom gjerne på besøk til kontorene i forbindelse med søknadsprosessen.  Kontakte i så fall hjemmelshavere, se linker under.  Grand Medisinske Senter kan også sende video av deres  nye kontorer.

Økonomisk støtte og fordel
Grunntilskuddsordningen hos Helfo sikrer basistilskudd tilsvarende 500 pasienter selv om faktiske pasienttall er lavere. Ordningen gjelder i 2 år og gir basistilskudd fra Helfo på 35.075,- kr per mnd. I tillegg kommer kommunalt tilskudd som  er basert på faktiske  antall pasienter på listen. I en oppstartfase  finnes  gode muligheter til ha deltidsstilling på institusjon / helsestasjon samt ta vakter ved legevakten. 

Larvik kommune har innført en egen modell:
 • Subsidierer basistilskudd med  ca. 256,- kroner per innbygger på lister opp til 1000 pasienter. Dette tilsvarer ca. 31%  økning av pasientjustert basistilskudd.
 • Praksiskompensasjon (100 %  dvs.  11178,- kr/dag) til etterutdanning for spesialister i allmennmed.  med inntil 10 dager i året. 
 • Gir praksiskompensasjon (60%  dvs.  6.706,- kr/dag) ved fravær på grunn av sykt barn inntil 10 dager i året.
 • Tilstreber frivillig legevakt for fastlegene.
 • Gir nye fastleger, på 0-liste, et etableringstilskudd ved kjøp av hjemmel på 150.000,-.
 • Etablerer nå tre  0-hjemler  for å kunne redusere pasientlistene og øke fastlegetilbudet for innbyggerne.
Arbeidsopgaver
 • Følge opp pasienter
 • Alle oppgaver som følger av lov, forskrifter og avtaleverk
 • Internt samarbeid i henhold til kontorets avtaler og drift 
Det er ledige hjemler ved følgende legekontorer:
Grand Medisinske Senter  2 hjemler
Legegruppen AS 1 hjemmel
Trykk på linken (ctrl- knappen nede)  som er knyttet til det enkelte legekontoret for å få mer informasjon og kontoret og kontaktinformasjon.

Kvalifikasjoner
 • Krav om gyldige legeautorisasjoner
 • Du har gjennomført turnustjeneste / LIS1, eller har tilsvarende godkjenning
 • Du er spesialist i allmennmedisin, eller villig til å starte på denne spesialiseringen
 • Du er god til å formulere deg muntlig og skriftlig på norsk
Personlige egenskaper
 • Du er god til å samarbeide
 • Du er god til å kommunisere med kollegaer og pasienter
 • Du arbeider strukturert og effektivt
 • Du er faglig interessert og liker å holde deg oppdatert
 • Du liker å veilede og gi supervisjon til kollegaer og andre yrkesgrupper
 • Du trives med å være selvstendig næringsdrivende
Vi tilbyr
 • Et dynamisk og fremoverlent arbeidsmiljø
 • Faglig utvikling og utfordringer
 • Godt samarbeid med etablerte samarbeidsfora, ALU (allmennlegeutvalget) og SU (samarbeidsutvalget)
 • Er du ikke spesialist i allmennmedisin, så kan kommunen inngå en ALIS-avtale med deg, og praksisen for spesialiseringen gjennomføres i sin helhet i kommunen.
 • Vi har gode støtteordninger for fastlegene, og et rikt tilbud innen natur og kultur
 • Moderne lokaler og ryddige arbeidsforhold ved etablerte kontorer, eller du kan være med på å bygge opp et nytt legekontor

Viktig å vite før du starter hos oss

Som fastlege i kommunen disponerer du en hjemmel på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Det må inngås en privatrettslig samarbeidsavtale med det legekontoret du skal arbeide ved. Fra tildeling av hjemmel til aksept (enighet med legekontoret) er det 5 uker. Hvis ikke enighet står kommunen fritt til å omfordele hjemmelen.

Mangfold er en styrke

Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest

Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved autorisasjoner, attester og vitnemål. Det er også viktig at du prioriterer hvilke kontorer du ønsker 0-hjemmel ved.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?

Som fastlege i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE).
Kommunen har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen.
En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.
En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du som fastlege i Larvik!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jonas J Gunneberg
Tittel: Fastlege
Telefon: 93439778
E-post: jgunnberg@gmail.com
Navn: Ewa Gawesca
Tittel: Fastlege
Telefon: 95753273
E-post: ewag11@hotmail.com
Navn: Einar Magne Walaker
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 92287720
E-post: E-post:einar.magne.walaker@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Grand medisinske senter og Legegruppen AS
Prinsegata 11b
3256 LARVIK