Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Nå har du sjansen til å bli fastlege i Norges mest attraktive by!
I forbindelse med at fastlege slutter, lyses det nå ut 1 fastlegehjemmel ved Eira legesenter. 
Eira legesenter ligger i Luramyrveien 79,  4313  Sandnes. Legesenteret er solopraksis. Listestørrelsen er på 1600 pasienter. Det benyttes pridok journalsystem. Sandnes kommune går gjerne i dialog ved ønske om lavere listestørrelse.
Sandnes kommune satser på fastlegeordningen og har gjort en rekke tiltak for å bedre arbeidsvilkårene for fastlegene. Vi har også flere fastlønnsleger på legevakt som dekker nattevakter for å avlaste fastlegene. Vi har fokus på samhandling med øvrige kommunale tjenester. Vi er opptatt både av å rekruttere og å beholde leger og har blant annet rekrutteringstilskudd, sykedagskompensasjon for leger og deres barn samt gratis tilgang til Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) Under avsnittet "Vi tilbyr" kan du lese mer om de gode vilkårene som fastlege i Sandnes kommune Her finner du også mer informasjon om å være fastlege i Sandnes kommune: www.sandnes.kommune.no/sti/jobb-i-Sandnes-kommune/fastleger/
Kontaktpersoner:
Kontaktperson : Eira legesenter Saeid Sorabi  tlf: 97573632 , 
Kommuneoverlege Dan Skoglund tlf: 47458837, 
Administrasjon: Grethe Finnås, grethe.finnas@sandnes.kommune.no, tlf. 97527375 


Arbeidsoppgaver
 • Fastlegehjemmel med næringsdrift. Listelengde 1600 pasienter.
 • Inntil 20% legeoppgaver. Kommunen legger stor vekt på interesse og ønsker deltagelse i legevakt. kommunal bistilling på helsestasjon, skolehelsetjeneste, sykehjem eller andre kommunale

Kvalifikasjoner
 • Det er krav om norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Det er krav om godkjent norsk turnustjeneste/LIS1, eller godkjent unntak fra LIS1. 
 • Rett til trygderefusjon
 • Påbegynt videreutdanning i allmennmedisin, eller ferdig spesialist i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig. Søkere uten nordisk morsmål må dokumentere språkkunnskaper tilsvarende minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)
 • Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse

Personlige egenskaper
Sandnes søker deg som er:
 • God til å samhandle og kommunisere med andre
 • God til å samarbeide i team
 • Faglig dyktig
 • Evne til å jobbe selvstendig 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjert i allmennmedisin og gode pasientforløp
 • Har vilje til å dele kunnskapen din med andre
 • Pålitelig og forutsigbar

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
 • Rekrutteringstilskudd på kr. 300.000,- 
 • Kompensasjon for sykt barn/syk barnepasser og egen sykdom i inntil 10 dager
 • Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for spesialiteten i allmennmedisin, og tilrettelegger for spesialiseringsløp og etterutdanning. Du kan oppfylle allelæringsmålene i nytt utdanningsløp i kommunen, også institusjonstjeneste
 • Sandnes kommune dekker abonnement på NEL for leger i kommunen
 • Hjem-jobb-hjem avtale
 • Dyktige og engasjerte veiledere i allmennmedisin
 • Gratis svømming for alle ansatte i kommunens svømmehaller
 • Bedriftsidrettslag og bedriftskunstforening 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune
Eira legesenter
Kontaktperson
Navn: Dan Skoglund
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47458837
E-post: dan.skoglund@sandnes.kommune.no
Arbeidssted
Eira legesenter
Luramyrveien 79
4313 SANDNES