Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.


Spennende,nyopprettet stilling for overlege/psykologspesialist

Prioriterings- og samhandlingsansvarlig ved BUP Øvre Romerike, AHUS

Klinikknært arbeid med begrenset direkte pasientkontakt.

Vi søker etter en engasjert overlege/psykologspesialist som ønsker å bidra til at barn og unge får rett hjelp til rett tid, og som ønsker å være med å videreutvikle vårt spesialisthelsetjeneste tilbud.

 

BUP Øvre Romerike er en seksjon i avdeling BUP, Ahus.
Avdelingen BUP, AHUS består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre og Nedre Romerike, og Kongsvinger.  De to døgninstitusjonene er Ungdomspsykiatrisk klinikk og Bråten behandlingssenter. 
BUP Øvre Romerike er lokalisert på Jessheim, og har 59 fast ansatte. Vi ivaretar det polikliniske tilbudet i spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helsevern. BUP øvre Romerike betjener kommunene Ullensaker, Hurdal, Eidsvoll, Gjerdrum og Nannestad. 

Alle søkere bes søke elektronisk. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Inntaksansvarlig
  BUP Øvre Romerike har over tid vært opptatt av å sikre at barn og unge i vårt opptaksområde får rett hjelp til rett tid. Vi har derfor arbeidet mye med vår inntaksmodell. Vi ønsker nå å fokusere enda mer på dette arbeidet og har opprettet en ny stilling hvor en av oppgavene er å vurdere henvisninger.
 • Delta i vurderingssamtaler i forbindelse med inntak av pasienter, og være drøftingspartner for andre behandlere
 • Forbedre samarbeid med kommunale instanser og fastleger spesielt rundt vurderinger av   hvilke barn og unge som bør henvises til BUP, og hvordan sikre god oppfølging i kommunen når pasienten skrives ut fra BUP
 • Delta i poliklinikkens fag og forskningsutvalg
 • Bidra i opplæring av nyansatte i samarbeid med enhetsledere
 • Delta i poliklinikkens forbedringsarbeid
 • Mulighet for noe direkte pasientarbeid ut ifra interesse og kompetanse
 

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri (erfarne leger og psykologer kan også søke) med norsk autorisasjon
 • Erfaring med inntaksarbeid er ønskelig
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er ønskelig
 • Generell utrednings- og behandlingskompetanse
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Søker må ha førerkort for bil
 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og gode evne til struktur og organisering av eget arbeid
 • God evne til samarbeid internt og eksternt
 • God arbeidskapasitet og evne til stresshåndtering i en travel hverdag
 • Aktivt bidra til et trygt og trivelig kollegialt godt miljø
 • Ved ansettelse vektlegges personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innenfor arbeidsfeltet.
 • Gode muligheter for deltakelse i kompetansegivende videreutdanning innenfor arbeidsfeltet.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Ahus har bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud .
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Espen Aasegg Wasshaug
Tittel: Psykologspesialist/enhetsleder
Telefon: 63941600
Navn: Heidi Lisbeth Ebbestad
Tittel: SeksjonslederOverlege
Telefon: +4763941600
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP Øvre Romerike, Akershus universitetssykehus HF
Henrik Bulls veg 111
2052 Jessheim