Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du spesialist, eller nesten ferdig spesialist, i obstetrikk og gynekologi og ønsker å jobbe ved Fødeavdelingen?

Vi tilbyr 1 års vikariat i 100% stilling som overlege ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital. Vi ser etter deg som er spesialist i obstetrikk og gynekologi med interesse og erfaring i fødselsomsorg, ultralyd og fostermedisin. Som overlege ved Fødeavdelingen blir du en del av et engasjert og dyktig team. Stillingen inngår i det til enhver tid gjeldende vaktsystem ved Kvinneklinikken og den som tilsettes må kunne delta i arbeid utenom egen seksjon. 

Kvinneklinikken har lokal- og regionfunksjoner for Trondheim og tidligere Sør-Trøndelag fylke, regionfunksjon for Helse Midt-Norge, og er en del av Det medisinske fakultet, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet – NTNU. I tillegg har vi nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin. Klinikken har poliklinisk aktivitet ved St. Olavs hospital, avd Orkdal og ivaretar og en spesialistpoliklinikk på Fosen. 

Kvinneklinikken er delt i fem seksjoner; Fødeavdelingen, Senter for fostermedisin, Seksjon for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologi og Fertilitetsseksjonen. Det er felles vaktordning for leger med LiS i primærvakt og overleger i sekundær - og tertiærvakt. Primær- og sekundærvakt har tilstedevakt hele døgnet, mens tertiærvakt har hjemmevakt om natten.

Dersom ansettelsen fører til intern rotasjon som gir annen ledighet kan det bli aktuelt å tilby tilsetting i vikariater. Tiltredelse etter avtale. Vennligst oppgi minst 2 referanser.

Arbeidsoppgaver

 • Overvåkning og håndtering av både enkle og komplekse svangerskaps- og fødselsforløp
 • Alle typer ultralyd i svangerskapet (vaginal, abdominal, tidlig ultralyd, avansert fosterdiagnostisk ultralyd, Doppler)
 • Mottak av pasienter tiltrengende øyeblikkelig hjelp
 • Visittgang 
 • Vurdering av henvisninger
 • Oppfølging av pasienter med fostre med utviklingsavvik
 • Deltagelse i forskningsaktivitet og undervisning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Spesialist, eller nesten ferdig spesialist, i obstetrikk og gynekologi
 • Interesse og erfaring i ultralyd og fostermedisin
 • Interesse for vitenskapelig aktivitet 
 • Behersker norsk/skandinavisk for muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Gode dataferdigheter

Dersom søkeren har spesialistgodkjenning fra annet land enn Norge må det søkes om norsk autorisasjon.
Lege med norsk autorisasjon og utenlandsk spesialistgodkjenning som er anerkjent etter avtale om gjensidig godkjenning, jf. helsepersonelloven § 52, har etter søknad rett til spesialistgodkjenning i henhold til avtalen.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, selvstendig og nøyaktig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: ELISABETH BALSTAD MAGNUSSEN
Tittel: overlege
Telefon: 72573828
E-post: elisabeth.magnussen@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken
Olav Kyrres gt. 11
7030 TRONDHEIM