Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det lyses ut 1 fast100 % stilling for LIS 3 (lege i spesialisering) ved BUP poliklinikk Orkanger, med oppstart etter avtale med leder. 

Er du lege innen allmennmedisin som er i behov av sideutdanning, i fulltid eller delt stillingsprosent, så er du også velkommen til å søke, da vi gjerne ønsker leger med denne erfaringen inn i vår virksomhet. Er du LIS1-venter imøteser vi også gjerne en søknad fra deg. For disse to gruppene er det da aktuelt med vikariater/ tidsavgrensede engasjement.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag. Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i deler av Trøndelag, og er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. BUP er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og vi samarbeider tett med NTNU innen forskning og undervisning.

Avdelingen består av syv allmennpoliklinikker fordelt på to seksjoner; Seksjon Heimdal (Rosten, Tiller og Orkanger) og Seksjon Øya (Klostergata, Elgeseter, Nidarø og Røros) samt en poliklinikk for barn innlagt ved Barne- og ungdomsklinikken. Seksjon Heimdal har også poliklinikk Mestringsfokus og en regional funksjon for hørsel og psykisk helse for barn og unge (REHP), tilhørende Poliklinikk Tiller.
Seksjon Lian drifter to døgnenheter, Akuttenhet og Utredning- og behandlingsenhet, og en poliklinikk. I tillegg består avdelingen av administrasjon og Enhet for fagutvikling med bl.a. Lærings- og mestringssenter, lokalisert i Klostergata, Trondheim.

BUP Poliklinikk Orkanger ligger sentralt på Orkanger i Orkland kommune, ca. 30 minutter fra Trondheim. Vi er 26 ansatte, og er tverrfaglig sammensatt med leger, psykologer, sosionomer og pedagoger. Du har nå muligheten til å få jobbe med barn og ungdom i alderen 0-18 år og deres familier. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske vansker/lidelser, i samarbeid med deres familier og i hht gjeldende lover og retningslinjer.
 • Delta i internt tverrfaglig samarbeid, og i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat.
 • Delta i klinikkens vaktsystem.
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram.

Kvalifikasjoner

 • Fullført medisinstudium og turnustjeneste.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Interesse for psykiatri og barn
 • Ønskelig med erfaring fra voksenpsykiatri eller barneklinikken
 • Det må fremlegges politiattest ved ansettelse
 • Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må lastes opp i CV på søkeportalen.

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagfeltet og for arbeid med barn, unge og familier.
 • God evne til kommunikasjon.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag.
 • Fleksibilitet i forhold til faglige oppgaver og til reisevirksomhet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et meget godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid og respekt.
 • Høyt faglig nivå.
 • Introduksjon i faget ved oppstart, se også offentlig utdanningsplan som beskriver hele spesialistløpet https://stolav.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanseutvikling/leger-i-spesialisering-lis/lege-i-spesialisering-lis-i-spesialiteten-barne-og-ungdomspsykiatri
 • Gode muligheter for faglig utvikling med:
  4 timer fordypning i uken
  Ukentlige legemøter med internundervisning sammen med LIS og overleger
  Faste regionale samlinger med andre LiS i Midt-Norge
  Spennende arbeidsoppgaver, både legespesifikke, men også egne terapier mm. Meget varierte arbeidsoppgaver og problemstillinger
  Tverrfaglig jobbing med psykologer, familieterapeuter/sosionomer og pedagoger
 • LIS får ofte spesialisering innen tilnærmet normert tid.
 • Spesialiseringen er variert da man både skal jobbe i poliklinikk, sengepost (Akuttenheten eller Utredning- og behandlingsenhet), somatisk barneavdeling og VOP. 
 • 2 timer veiledning med overlege i uken (både klinisk veiledning og terapiveiledning).
 • 1 time trening pr. uke i arbeidstiden.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • LIS3 et rekrutteringstillegg på 50.000 kr ved BUP Orkanger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Vi oppfordrer søkere fra hele landet til å søke, 1. gangsintervju kan gjennomføres digitalt for aktuelle kandidater som ikke bor i vårt område.
 • Les mer om oss her: www.stolav.no/bup.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Daniel Lund Jonassen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +47 97536582
E-post: daniel.lund.jonassen@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP poliklinikk Orkanger, Klinikk Psykisk helsevern
Sjukehusvegen 5
7300 Orkanger