Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har seksjoner både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Psykiatrisk sykehusavdeling tilbyr sammen med Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder spesialiseringsløp i psykiatri som oppfyller alle læringsmål. Leger i spesialisering deltar i vaktordning gjennom hele spesialiseringsløpet.

I Arendal har Psykiatrisk sykehusavdeling og DPS til sammen 17 overlegestillinger, 15 stillinger for leger i spesialisering i psykiatri og fire stillinger for LIS1.

Vi har ledig

 • Flere 100 % faste stillinger som lege i spesialisering. For fast stilling kreves det fullført 18 mnd LIS1-tjeneste i Norge.
 • Eventuelt 100% vikariater som lege i spesialisering/turnusventer. Varighet til 28.2.25. Mulighet for forlengelse.

Oppstart snarest / etter avtale.

Det er også mulig å ta sykehustjeneste ifbm spesialisering i allmennmedisin eller andre spesialiteter. Ta i så fall kontakt med oss om det. Søkere med ønske om å fullføre spesialisering i psykiatri vil prioriteres. Vi oppfordrer LIS1 som blir ferdige med distriktstjeneste i løpet av 2024 og som har interesse for psykiatri om å søke.

Spesialitet: psykiatri

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av psykiske lidelser og somatisk samsykelighet
 • Deltagelse i forvakt, som for tiden er 9-delt, gjennom hele spesialiseringsløpet (tidspunkt for oppstart av vaktarbeid vil avhenge av når det blir ledig vaktlinje)
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet Sykehus HF hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og full autorisasjon som lege.
 • Fullført 18 måneders turnus/LIS1-tjeneste kreves for søkere til faste stillinger.
 • Språkferdigheter i norsk på høyt nivå.
 • Kjennskap til norsk lovverk inkludert psykisk helsevernloven.
 • Det er ønskelig med erfaring innen psykiatri.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en engasjert og ansvarsfull medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner. Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team, og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeid. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må være fleksibel og profesjonell i ditt møte med pasienter, pårørende og kollegaer og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø med faste ukentlige møtepunkt.
 • God dekning av spesialister med høyt faglig nivå.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Veiledning, obligatoriske kurs og undervisning i spesialiseringen overholdes i stor grad. Veiledning i psykoterapi gis av erfarne veiledere.
 • Aktivt forskningsmiljø.
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP (2% pensjonstrekk) og dette gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst pluss individuelt tillegg og tillegg for utvidet vaktområde.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Torunn Marie Risdal Momrak
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 911 72 301
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Arendal 
Dydens vei 22
4838 Arendal
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image