Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er en del av Rehabiliteringsavdelingen i Nevro-Orto-Rehabiliterings-klinikken. Seksjonen består av både sengepost og poliklinikk i Tromsø, samt ambulant rehabiliteringsteam i Tromsø og Narvik. Seksjonen leverer også legetjenester til HelseIArbeid-poliklinikken som er en egen seksjon i avdelingen. 

I den fysikalsk medisinske delen av seksjonen utredes det pasienter med muskel-/skjelettlidelser inkludert nakke- og ryggproblematikk, skulder, hofte med mer, CFS/ME, hypermobilitet og senfølge Covid - 19.

I døgnenheten gis det tilbud om tidlig og intensiv rehabilitering til pasienter etter skade eller sykdom hovedsakelig i CNS. Posten har 14 senger og rundt 150 innleggelser årlig. Det er et tett samarbeid med fagmiljøene innenfor intensivmedisin, nevrokirurgi og nevrologi. Parallelt med sengeposten drives en rehabiliteringspoliklinikk med tverrfaglig utredning av blant annet spastisitet og kognitiv svikt/førerkortvurdering.

Rehabiliteringsavdelingen har egen fag- og forskningsenhet.

LIS roterer gjennom enhetene etter individuell utdanningsplan og deltar i seksjonens primærvaktordning. Alle LIS får tildelt veileder ved oppstart i stillingen.

For faste stillinger gjelder følgende:

Arbeidssted fase 1 - spesialistutdanningen ved UNN HF

Arbeidssted fase 2 - Ved fullført spesialisering vil fast tilsetting bli omgjort til stilling som legespesialist ved avdeling i henhold til godkjent spesialitet ved UNN Tromsø.

Se også utdanningsplaner for LIS.

Arbeidsoppgaver

  • Pasientutredning, samarbeid i tverrfaglig team, bidra til intern- og studentundervisning, bidra til fagutvikling og forskning i seksjonen, primærvakt i sengeposten.

Kvalifikasjoner

  • Interesse i å bli spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjoner
  • Som universitetssykehus vektlegger vi vitenskapelig kompetanse, resp. forventer motivasjon til å opparbeide den i tillegg til normerte læringsmål
  • Norsk autorisasjon som lege, godkjent turnustjeneste/LIS del 1, og gode norskkunnskaper forutsettes

Personlige egenskaper

  • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
  • Gode samarbeids- og formidlingsevner
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

  • 5 arbeidsdager avspasering per halvår tilknyttet vaktordningen
  • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Christoph Schäfer
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4746509664
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø