Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ledig fastlegehjemmel ved Ytrebygda Legekontor, Ytrebygdsvegen 250, 5258 Blomsterdalen, oppstart etter avtale.

Legekontoret er veldrevet og velutstyrt med 4 erfarne fastleger og helsesekretærer med et godt arbeidsmiljø.

Vi har gode lokaler og hver lege disponerer sitt eget kontor. Vi har et godt utviklet kvalitetssystem og rutiner gjennom flere år. Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem og full elektronisk kommunikasjon med samarbeidspartnere. Driftskostnadene per lege er lave. 

Det er mulig å komme på besøk for å få bedre innblikk i driften av legekontoret og kvaliteten av journalene til avgående lege sine listepasienter.  En lege har mulighet til å være supervisor og veileder hvis behov for det.

Nåværende listelengde er ca. 1000 pasienter, listen har vært lukket noen år men står med listetak 1150 pasienter. Veldig grei pasientpopulasjon. 

Legesenteret er organisert som DA med selskapsavtale og internavtale.
Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.  

Arbeidsoppgaver

 • Legevaktarbeid ved Bergen legevakt. Estimert vaktbelastning 2 vakter/mnd.
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid i kommunen inntil 7,5 timer pr. uke. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1 
 • Spesialist i allmennmedisin eller i spesialisering 
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven. 
 • Søkere må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet. 

Vi tilbyr

 • Utkjøpsgaranti innenfor de første 3 år med ramme på 95% av kjøpesum begrenset oppad til 800.000,- 
 • Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartsfase 
 • Alis-avtale med refusjon av utgifter tilknyttet spesialisering inntil kr. 310.000/år 
 • Praksiskompensasjon ved fravær grunnet sykt barn, 10 dager/år 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Remi Bye
Tittel: Jurist
Telefon: 40803061
Navn: Anne Lise Haukås
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 92688896
Navn: Ulrikke Fredriksen Ullestad
Tittel: Rekrutteringsansvarlig
Telefon: 40809043
Arbeidssted
Enhet for allmennmedisin, Bergen kommune
Ytrebygdsvegen 250
5258 Blomsterdalen
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image