Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Dersom du er på utkikk etter en ny utfordring som lege i et fantastisk miljø i nærheten av Stavanger kan dette være din sjanse til å bli en del av et flott team på Finnøy Legekontor, med en gunstig §8-2 avtale!
Finnøy legekontor søker etter en engasjert og dyktig lege som ønsker å være del av et trivelige miljø og flott arbeidsplass!
På Finnøy Legekontor blir du en del av et samarbeidende og støttende team, og her får du ta del i både spennende faglige utfordringer og fantastiske kollegaer.
Legekontoret driftes kommunalt, med til sammen tre fastleger og en LIS1-lege. De øvrige ansatte er tre sykepleiere med lang erfaring og høy kompetanse. Legekontoret har i tillegg daglegevakt-funksjon for Finnøy kommunedel.
 
Kontoret ligger bare 40 minutter utenfor Stavanger, da har du muligheten til å nyte distrikts idyllen på Finnøy samtidig som du holder deg nær storbyen!
 
Stavanger har 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. §8.2-avtalen følger av Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene ASA 4310, § 8-2. Kort forklart vil legen ved denne avtalen være selvstendig næringsdrivende, og avtalen regulerer kostnader ved drift som utføres av kommunen. 
Hjemmelen har et listetak på 1000 listepasienter. Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i nasjonal ALIS-tilskuddsordning.
 
Ta gjerne kontakt dersom du har interesse eller spørsmål om stillingen.  
Det er ingen goodwill knyttet til hjemmelen. Dersom vi ikke får overdratt hjemmel, kan det være aktuelt å tilby et vikariat.

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver inkluderer pasientbehandling som fastlege samt andre relevante oppgaver.  
 • Du vil ha et helhetlig legeansvar for pasienter på liste  
 • Du tar del i driften av legekontoret, og går inn i internavtale med de andre legene
 • Legevakter ved Ryfylke legevakt. Dette er en interkommunal legevakt som bruker en velutstyrt legebåt ved behov, som har eget fagpersonale
 • Stillingen kan tillegges annet offentlig allmenlegearbeid inntil 20%   
Kvalifikasjoner
 • yldig legeautorisasjon uten begrensninger  
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon 
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte med dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen. 
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges 
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål 
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse  
 • Søker må ha norsk arbeids- og oppholdstillatelse
Personlige egenskaper 
 • Du bidrar til gode relasjoner med kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du har god arbeidskapasitet og er beslutningsdyktig  
 • Du er strukturert, selvstendig og målrettet  
 • Du er en pådriver for systematisk forbedrings- og utviklingsarbeid,  
 • Du bidrar med engasjement i et tverrfaglig miljø  
Vi tilbyr
 • Næringsdrift med § 8.2 avtale
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder.  
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg  
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Henriette Benjamin Steinnes
Tittel: Lege
Telefon: +4745616633
E-post: henriette.steinnes@stavanger.kommune.no
Navn: Morten Hovdet
Tittel: Legespesialist
Telefon: +4795185195
E-post: moh@stavanger.kommune.no
Navn: Åse Straumstøyl
Tittel: Seksjonssjef kommunale legetjenester
Telefon: +4751507315
E-post: ase.straumstoyl@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Finnøy
Judabergveien 6
4160 FINNØY