Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Patologiavdelingen ved Akershus universitetssykehus har ledig ett 100% vikariat. Oppstart 1. september


Patologiavdelingen er en del av Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) ved Ahus. Vi er rundt 80 ansatte i et meget hyggelig arbeidsmiljø. Avdelingen er inndelt i fire seksjoner: Histologi, cytologi, molekylær patologi og diagnostikk. I diagnostikk seksjonen jobber det 17 overleger, 6 LIS og 2 obduksjonsteknikere/patologiassistenter.
Patologiavdelingen mottar prøvemateriale fra Ahus, spesialister og primærhelsetjeneste i opptaksområdet. I 2023 mottok vi 35587 histologiprøver, 72244 cervixcytologi prøver og 7150 klinisk cytologi prøver. Det ble utført 133 obduksjoner. I tillegg til ordinære tilleggsundersøkelser utfører vi molekylære analyser og flowcytometri. Vi har en egen forskningsgruppe i avdelingen, og flere av våre leger deltar i forskningsprosjekter i samarbeid med klinikere. Vi har god dekning av læringsmålene. Nærmest alle læringsmålene får man dekket ved avdelingen. Det er noen få læringsmål som dekkes med hospitering ved OUS.
Avdelingen er akkreditert etter EN-ISO 15189 standard.

Vi kan tilby et inspirerende og hyggelig fagmiljø med bred kompetanse. Vi har stort fokus på å gi LIS en god og strukturert utdannelse. Vi har dedikerte overleger og ledelse  som er opptatt av kompetanseoverføring og faglig utvikling. Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver som beskrevet i utdanningsprogram for spesialistutdanning i patologi.
 • Delta i daglig rutinedrift. Arbeidsoppgavene vil veksle mellom makrobeskjæring, obduksjon og diagnostikk.
 • Du må delta på undervisning og kurs.
 • Det forventes at man tar initiativ til å delta på MDT-møter og hospitere ved seksjon for molekylær patologi

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Gjennomført LIS 1-tjeneste
 • God beherskelse av norsk eller ett av de andre skandinaviske språk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe strukturert og konsentrert
 • Evne til å jobbe selvstendig og trives i et dynamisk miljø
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har en positiv innstilling 

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig og barnehageplass
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Tonje Jeanette Hitland Eidsnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4767966609
Hjemmeside
Arbeidssted
Patologisk avdeling, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen