Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ein av fastlegane våre skal ut og reisa og me treng difor vikar frå 01.09.24. Vikariatet er i utgangspunktet 3-4 mnd men me kan tilby 6 mnd ansettelse. Det er mogleg å leggja til rette for deltidsstilling ned til 60 %. Tilbod om veiledning og deltaking i legevakt etter ønske

Hå kommune har 22 kommunale fastlegeheimlar fordelt på tre legekontor. Me har gode ordningar for utdanning og rettleiing, stor trivsel og eit godt tverrfagleg samarbeid i ein framoverlent organisasjon. 1. juni 2022 gjekk me inn i interkommunalt legevaktsamarbeid.
Hjå oss slepp du å ta ansvar for drift av legekontoret, finna din eigen vikar og me er gode til å finna løysninger dersom du treng ein dag fri.

Kvalifikasjonar
  • gjennomført Lis 1
  • god kunnskap om norsk lovverk
Du kan og søkje om du ventar på Lis1 teneste. 

Personlege eigenskapar
  • interesse for allmennmedisin
  • evne til å arbeida sjølvstendig og i samarbeid med andre
Personlege eigenskapar og lokal tilknytning vert vektlagt.

Attestar og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din. Utenlandske vitnemål må være NOKUT-godkjent (Våre tenester (hkdir.no) og utenlandske attester oversatt til et skandinavisk språk eller engelsk.

Politiattest
Politiattest nyare enn tre månadar må leverast før start i stilling.

Tilsetjingsvilkår
Tilsettinga skjer på dei vilkår og med dei pliktar som går fram av utlysinga, og dei til ein kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har prøvetid på 6 månadar og reglar for flyttegodtgjersle.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Hå kommune
Kontaktperson
Navn: Gerd Signy S. Omland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 481 05 342
Hjemmeside
Arbeidssted
Lyngvegen 14
4365 NÆRBØ