Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for Fag- og foretaksutvikling(FFU) består av ca. 40 ansatte og er organisert i ulike fagenheter som fagstrategi, kvalitet og pasientsikkerhet, smittevern, informasjonssystem, samhandling, brukermedvirkning og prestetjenesten, etikk og livssyn.

Vi har ledig 100% stilling som overlege i stab og søker lege som har interesse for fag og foretaksutvikling, kvalitet og pasientsikkerhet samt samhandling.

Overlege i stab rapporterer til fagdirektør

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med seniorrådgiver/overlege i stab:

Stedfortreder for fagdirektør

Knyttet til fag og foretaksutvikling:

 • I samarbeid med farmasøyt lede legemiddelkomiteen, mangelgruppen, H-preparat gruppen og fagråd for utprøvende behandling
 • Koordinerende ansvar for LIS 2/3 utdanningen
 • Bidra inn i arbeidet knyttet til pakkeforløp kreft
 • Leder av klinisk fagråd for å informere og involvere klinikere knyttet til innføring av nye prosjekter eks. IKT, utstyr og medlem av lokal styringsgruppe (LSG) for          kliniske IKT systemer
 • Andre oppgaver som blir delegert fra fagdirektør som f.eks. ansvar for høring og bidra inn i virksomhetsrapport til styret i Helse Stavanger

Knyttet til samhandling:

 • Bidra til gode pasientforløp i samhandling mellom fagområder og tjenestenivå
 • Representant for fagdirektør i samhandlingsfora eks. i faste møter med samhandlingsleger (tidligere praksiskonsulent ordningen)
 • Foretakets kontaktpunkt mot Helse Vest for avtalespesialister/private ideelle

Knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet:

 • Medlem av foretakets globale trigger tool (GTT) gruppe
 • Medlem av foretakets "Meldepåtvers" gruppe
 • Bidra i hendelsesanalyser/hendelsegjennomgang og tilsynssaker

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring fra arbeid som legespesialist
 • God kjennskap til foretaket er en fordel
 • God kjennskap til primærhelsetjenesten er en fordel
 • Forskningserfaring vil bli vektlagt
 • Erfaring og utdannelse i ledelse vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig og interessert i fag og foretaksutvikling, kvalitet og pasientsikkerhet samt samhandling
 • God faglig vurderingsevne, målrettet og strukturert
 • God systemforståelse
 • Evne til strategisk og langsiktig tenking
 • Kunne arbeide selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Variert og spennende fagmiljø med bred kontaktflate
 • Høyt faglig nivå
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • God velferdsordning som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Lønn etter avtale

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Erna Harboe
Tittel: Fagdirektør
Telefon: +47 97631304
Arbeidssted
Fag og foretaksutvikling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4011 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image