Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk avdeling har ledig 100% overlegestilling i Palliativt team.

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus har lokalfunksjon for nærmere 200.000 mennesker i Asker og Bærum kommune.  Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter og har i tillegg seksjon for kreftbehandling, geriatri, slag og rehabilitering, akuttmottak, seksjon for forebyggende medisin samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi. Avdelingen har i alt 560 ansatte, derav rundt 120 leger. Det innlegges rundt 10.800 pasienter per år og det utføres ca. 56.000 polikliniske konsultasjoner.

Palliativ enhet på Bærum sykehus består av 3 overleger, samt 3 sykepleiere.  Teamet har fast tilknyttet  sosionom, prest og fysioterapeut. Teamet er tett knyttet opp mot indremedisinsk seksjon hvor sykehusets palliative pasienter innlegges ved behov. Teamet har tett samarbeid med seksjon for kreftbehandling og sykehusets smerteteam. Det er ukentlige tverrfaglige møter med seksjon for kreftbehandling, gynekologisk avdeling, kirurgisk avdeling samt tvverrfaglige diskusjoner vedrørende palliative pasienter på medisinsk avdeling.  I tillegg er det tett samarbeid med kreftkoordinator, hjemmesykepleien og lindrende enheter i kommunene.

Palliativ enhet er godkjent som utdanningssted innen forsøksordningen kompetanseområdet palliativ medisin.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Som overlege på Palliativt team jobber man som en del av det tverrfaglige team med poliklinisk virksomhet, visittansvar på sengepost, ambulant tilbud med hjemmebesøk og konsulentvirksomhet i sykehusets avdelinger.  Det er et spesielt ansvar for samarbeid med leger og sykepleiere på indremedisinsk sengepost hvor de mest komplekse palliative pasienter er inneliggende.

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Relevant spesialistutdanning for fagfeltet palliasjon (allmennmedisin, indremedisin, anestesi eller onkologi)
 • Erfaring fra så vel 1. - som 2. linjetjenesten
 • Interesse for palliativ medisin med kompetanseområdet palliativ medisin, eventuelt mål om å gjennomføre kompetanseområdet som består av et to-årig nordisk spesialistkurs i palliativ medisin. 
 • Det forutsettes at søker behersker norsk meget godt så vel muntlige som skriftlig 

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som har:

 • Faglig interesse og engasjement
 • Interesse for å jobbe i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Cecilie Herikstad Nordmo
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: +4792619869
Navn: Svein Oskar Frigstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4793247912
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisin Generell leger Bærum sykehus
Sogneprest Munthe-kaas vei 100
1346 Gjettum
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image