Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Deltakelse i drift av legesenteret
 • Deltakelse/utførelse av allmennlegeoppgaver i kommunen må påregnes, jamfør fastlegeforskriften §12. 
 • Nes kommune har egen kommunal Legevakt lokalisert rett utenfor sentrum, i samme bygg som Nes Legesenter og sykehjemmet. Det er forventet at fastlegene i kommunen deltar i legevaktsarbeid.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning
 • Gjennomført turnustjeneste, LIS 1 eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med kommunen
 • Erfaring fra allmennpraksis
 • Gode kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor vilje til å samhandle med andre deler av helsetjenesten
 • Fleksibel, engasjert og selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Den som tilsettes må før tiltredelse levere gyldig politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr
Gode samarbeidspartnere, både på kontoret og i andre deler av kommunehelsetjenesten
Gode kollegiale forhold mellom fastlegene i kommunen med regelmessige møter
Godt arbeidsmiljø på legekontoret
Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi ber om at vitnemål og attester lastes opp som vedlegg til søknaden. Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nes kommune Akershus Fylke
Kontaktperson
Navn: Lina Grøndahl
Tittel: Avdelingsleder
E-post: lina.Grondahl@nes.kommune.no
Arbeidssted
Nes Legesenter DA
Rådhusgata 11
2150 ÅRNES