Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling for Kreftbehandling og Senter for lindrende behandling i divisjon Gjøvik-Lillehammer, består av Stråleterapienheten Gjøvik, Kreftenheten Gjøvik, Kreftenheten Lillehammer, Forskningsenheten og Senter for lindrende behandling med palliative team på Gjøvik og Lillehammer. Avdelingen har også sengepost med 10 senger ved sykehuset på Gjøvik. 

 • Stråleterapienheten har områdefunksjon for hele Innlandet. Stråleterapienheten har strålemaskiner og doseplanleggingsutstyr fra 2016 (Versa HD fra Elekta med posisjoneringsutstyr fra C-rad). 
 • Kreftenhetene på Gjøvik og Lillehammer gir poliklinisk medikamentell kreftbehandling og har tett samarbeid med lokalmedisinske sentre på Fagernes, Otta og Gran. Digitale løsninger, som videokonsultasjoner, brukes aktivt i driften. 
 • Forskning er et satsningsområde og avdelingen har opprettet en egen forskningsenhet med erfarne og meriterte forskere, koordinatorer, phd-stipendiat, og studiesjukepleiere. Vi ønsker å tilby flere pasienter utprøvende behandling gjennom deltakelse i kliniske studier. Målet er at utprøvende behandling skal bli en integrert og naturlig del av klinisk praksis og pasientbehandling ved avdelingen. LIS leger får GCP-kurs (Good Clinical Practice) og innvolveres i inkludering og oppfølging av studiedeltagere.

Vår visjon er å etablere et solid kompetanse- og forskningsmiljø innen kreftbehandling på Innlandet som kan imøtekomme morgendagens behov. Vi samarbeider med OUS for spesialistutdanning.

Avdelingen har per i dag 9 overlegestillinger og 7-8 stillinger for leger i spesialisering (LIS 2/3). Alle legene er per i dag geografisk plassert på Gjøvik og driver legetjenestene i avdelingen herfra.

Ved avdelingen er det ledig 2 stillinger for lege i spesialisering (LIS2/3) i onkologi. 100% vikariat i ett år med oppstart 1. september 2024, eller etter avtale. God mulighet for forlengelse av vikariat og/eller fast stilling etter vikariatets utløp. Det kan bli aktuelt med ytterligere tilsettinger fra samme søkermasse dersom flere LIS-stillinger blir ledige innen søknadsfristens utløp.  

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i webcruiter.

Å jobbe i Mjøsområdet vil gi deg mulighet til å kombinere en spennende jobb med en aktiv og variert fritid da det er nærhet mellom hjem/jobb/barnehager/skole. I tillegg er det kort vei til storbylivet i Oslo og Gardemoen, samt mulighet for vakre naturopplevelser i fjellheimen i nærområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i poliklinikk innenfor medisinsk onkologi og stråleterapi
 • Visitt, inn- og utskrivelser av onkologiske pasienter i sengepost, under supervisjon med overlege
 • Arbeide i tverrfaglig team: tverrfaglige vurderinger, utredning og behandling
 • Delta i internundervisning for avdelingen og undervisning for pasienter/pårørende
 • Leger i spesialisering vil under supervisjon av overlege utføre selvstendige oppgaver knyttet til vurdering av behandlingsopplegg
 • Delta i arbeidet med kliniske forskningsprosjekter med inkludering og oppfølging av studiedeltagere.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege, ha fullført og godkjent LIS 1
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Relevant yrkeserfaring, klinisk erfaring og akademisk kompetanse vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet, samt god pasientbehandling
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig og evne til å håndtere høyt arbeidspress
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, i møte med kollegaer, pasienter og pårørende
 • Sans for nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i utvelgelsen 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Rekrutteringstillegg
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Behjelpelig med overgangsbolig.
 • Per i dag ingen vaktordning, arbeidstid primært på dagtid.
 • Anledning til høy faglig utvikling, samt personlig utvikling.
 • Regelmessig etisk supervisjon 
 • Hyggelig arbeidsmiljø.
 • Mulighet for 1 år indremedisin inkludert hematologi i divisjonen. 
 • Lillehammer og Gjøvik er byer hvor det er gode muligheter for å kombinere spennende jobber med en aktiv fritid med nærhet til Mjøsa og ski- og turområder.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Daniel Heinrich
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4791395554
Navn: Svein Ove Husnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4790198895
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
 Kreft leger Gjøvik/Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Grepps gate 11
2819 Gjøvik
Søk på stillingen