Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin!   

Beskrivelse av arbeidssted:

Vårt kommunale fastlegekontor søker ny kollega, da en av våre fastleger skal ut i fødselspermisjon. Stillingen vil være ledig fra 1. september 2024 og ut året. Fastlegehjemmelen har per i dag ett listetak på 750 pasienter.    

Stangeberget legesenter består av fire fastlønnede fastleger samt en LIS-lege. Legesenteret er samlokalisert med kommunens interkommunale legevakt for Halden og Aremark, i nyrenoverte lokaler på Halden Helsehus. Det er tett samarbeid mellom tjenestene. Helsehuset har plasser for korttid og spesialiserte senger for KAD-, lindrende- og rehabiliteringspasienter samt andre forebyggende og behandlende tjenester. Kommunens tjenester er stadig i utvikling for å ruste oss for fremtiden, og det krever fleksible og løsningsorienterte ansatte som kan være med på reisen.   

Legesenteret er meget godt utrustet med blant annet akuttrom, egen ambulanseinngang, isolat med sluse, eget lab. inkl. spirometri, 24 t BT-måling, blodgass, vscan og EKG, og observasjonsrom. Legesenteret er tilknyttet norsk Helsenett og det benyttes CGM (WinMed 3) journalsystem. To erfarne legesekretærer og en sykepleier i 2,6 årsverk betjener kontoret.       

Stangeberget legesenter har ansvar for ulike kommunale oppgaver blant annet flyktninghelsetjeneste, dagberedskap og vaksinasjonskontor disse oppgavene vil bli fordelt etter nærmere avtale med avdelingsleder. Spesifikt for den ledig fastlegehjemmelen er arbeid ved helsestasjon for barn. Administrasjonstid kan gis som en hel dag eller to halve dager.   

Fastlegehjemmelen inngår i kommunens ordning for legevakt på kveld, natt og helg. Den siste tiden har vaktbelastningen vært 2-3 vakter per måned, med mulighet for hyppigere vakter hvis du ønsker det.  
 
Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:
  • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1 
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/ønske om spesialisering i allmennmedisin     
  • Søker må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig   
 
Personlige egenskaper: 
  • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet 
 
Vi kan tilby:  
  • Kommunen er registrert som utdanningsinstitusjon, og vil legge til rette for spesialisering i allmennmedisin.  
  • Som fastlønnet lege har man alle sosiale rettigheter eks. egenmelding, omsorgsdager for sykt barn mm 
 
Generelle betingelser:
Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 
Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk.
Ved tilsetting vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. Forøvrige skjer ansettelsen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Attester og vitnemål fremvises på forespørsel.
 
Søknad sendes:
Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktperson
Navn: Helene Lavoillotte
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 406 49 133
E-post: helene.francine.elisabeth.lavoillotte@halden.kommune.no
Arbeidssted
Kjærlighetsstien 28
1781 HALDEN