Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ortopedisk avdeling søker spesialist i ortopedisk kirurgi til fast overlegestilling.

For tiden har avdelingen behov for kompetanse innen flere områder: Protesekirurgi i kne og hofte, artroskopisk kirurgi i skulder og kne, samt fotkirurgi. Overlegen vil inngå i 7-delt vaktordning og må beherske ortopedisk traumatologi. Tiltredelse etter avtale.

Om oss:

Ringerike sykehus er en av 8 klinikker i Vestre Viken Helseforetak, og ett av de fire somatiske sykehus i foretaket. Vi er et stort
akuttsykehus med de fleste spesialiteter og dekker et område med 12 kommuner.
Sykehuset har et faglig og administrativt ansvar for spesialisthelsetjenesten
ved Hallingdal sjukestugu på Ål som er et komplett distriktsmedisinsk senter
med somatisk sengepost, CT, røntgen og poliklinikk.
Ortopedisk avdeling er organisert under Kirurgiske avdelinger, som består av akuttmottak, operasjon, anestesi, intensiv, kirurgi, ortopedi,
gynekologi, kirurgisk/ortopedisk sengetun, SDI, føde/barsel og
kirurgisk/ortopedisk/gynekologisk poliklinikk.

Ortopedisk
avdeling driftes av syv overleger, syv LIS3 og åtte LIS1. Avdelingens
overleger arbeider innen hofte- og kneprotesekirurgi, håndkirurgi,
artrosko​pisk kne- og skulderkirurgi samt bruddkirurgi. Avdelingen håndterer
akutte bruddskader fra vårt opptaksområde, elektiv protesekirurgi og
proteserevisjoner samt dagkirurgiske hånd- og fotinngrep. Ettersom de store
skianleggene i Hallingdal ligger i vårt opptaksområde, behandler vi et stort
volum bruddskader og en høyere andel gjestepasienter enn andre sykehus på vår
størrelse.

Vi har et godt samarbeid med de andre ortopediske avdelingen i Vestre Viken, og
med Ullevål Universitetssykehus. Avdelingen deltar i flere
forskningsprosjekter, og tilstreber en høy standard på vår behandling. I
tjenesteplanen for overleger inngår poliklinisk tjeneste på Hallingdal
sjukestugu med for tiden en dag hver syvende uke.

Vi setter stor pris på en personlig søknad, med informasjon om dine kompetanseområder.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.  Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Ortopedisk avdeling ledes av Johan Hjort, spesialist i ortopedisk kirurgi.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingens overleger arbeider innen hofte- og kneprotesekirurgi, håndkirurgi, artrosko​pisk kne- og skulderkirurgi samt bruddkirurgi. 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent legespesialist innen ortopedisk kirurgi i Norge
 • Bred erfaring innen ortopedisk traumatologi
 • Må beherske norsk/nordisk skriftlig og muntlig
 • Erfaring med computernavigert kneprotesekirurgi vil vektlegges
 • Erfaring med avansert ortopedisk traumatologi vil vektlegges
 • Erfaring innen artroskopisk kirurgi vil vektlegges

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • har gode samarbeidsevner med alle yrkesgrupper
 • har gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og andre ansatte
 • er løsningsorientert
 • bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Trives med rollen som veileder og underviser for LIS3

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035 

 

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Johan Hjort
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4793655134
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ort Leger RS, Vestre Viken
Arnold Dybsjords vei 1
3511 Hønefoss
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image