Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Porsgrunn kommune tilbyr 100 % vikariat stilling i 6-12 mnd som kommunal ansatt lege. Stillingen er tilknyttet kommunale helsetilbud på akutte døgnplasser (KAD) og sykehjem. Dersom det skulle være ønskelig å jobbe opp mot andre kommunale tjenester slik som helsestasjon og skolehelsetjeneste er dette noe som kan vurderes dersom det skulle være åpning for dette.

KAD har 4 senger og er organisert sammen med avklaringsenheten med 8 senger. Avdelingene ligger i St.Hansåsen lokalmedisinske senter sammen med lindrende enhet og en korttidsavdeling. På KAD jobber man turnus med dag og kveldsvakter, samt noe helg. Det er inngått et samarbeid mellom KAD og legevakt ved at lege på KAD på dagtid også har ansvar for daglegevakt. På kveldstid har KAD-legen legevaktsansvar for kommunens sykehjem. Avklaringsenheten er kommunens mottaksavdeling for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset og er en avdeling med pasienter med et stort spenn av medisinske problemstillinger. KOmmunen har ytterligere 6 sykehjem der de kommunalt ansatte legene har hovedvekten av oppfølgingsansvaret. 

I Porsgrunn kommune har vi 7-8 leger som har sitt hovedvirke på kommunale institusjoner eller legevakt. Disse legene har dannet et faglig forum med ukentlig internundervisning. St.Hansåsen lokalmedisinske senter er godkjent utdanningsinstitusjon for institusjonstjeneste for allmennleger i spesialisering etter ny ordning, og det vil tilbys veiledning for aktuelle kandidater. Vi har et godt arbeidsmiljø og jobber tett sammen med andre yrkesgrupper. Flere av våre kommunalt ansatte leger er spesialister.

Oppstart fra 01.09.24 

Arbeidsoppgaver

 • Lege ved Kommunale akutte døgnplasser i samarbeid med Porsgrunn legevakt
 • Lege ved Porsgrunn kommune sine sykehjem og evt andre kommunale helsetilbud

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Er du godkjent allmennlege, spesialist i allmennmedisin, eller i spesialisering er det en fordel
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B, da lege rykker ut i sykebesøk

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse. Denne attesten skal ikke ligge ved søknaden.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel, kreativ, samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • Har stor arbeidskapasitet

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Fast lønn
 • Godt arbeidsmiljø og tett oppfølging. 
 • Gode treningsavtaler
 • Gode pensjonsordninger. Her kan du lære mer om pensjonsordningen i KLP: https://www.klp.no/pensjon/offentlig-tjenestepensjon-kort-fortalt 
 • Medlemskap i hytteklubb, med mulighet for å leie hytte på fjellet og ved sjøen til gunstige priser
 • Porsgrunn kommune jobber for å fremme et Inkluderende Arbeidsliv
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Porsgrunn kommune
Kontaktperson
Navn: Svend-Martin Østevik
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47010320
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kommunale legetjenester, Porsgrunn kommune
Jønholt Terrasse
3922 Porsgrunn