Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Klinikk for Anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Hovedintensiv, Avdeling for Thoraxanestesi, Smertesenteret, Medisinsk Simulatorsenter og Avdeling for Forskning og Utvikling.

Klinikken yter anestesiservice innen generell kirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, gynekologi/obstetrikk, øyekirurgi, ØNH/kjevekirurgi, barnekirurgi, thoraxkirurgi, smertebehandling og intensivmedisin.
Klinikken har ca 50 overlegestillinger og 22 LIS- hjemler.

Vi har to ledige stillinger i 100% som lege i spesialisering. Tiltredelse etter avtale, vennligst oppgi to referanser i søknaden. 

Ved intern tilsetting kan det bli ledige vikariater på St. Olav Øya og på St. Olav Orkdal.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i avdelingens kliniske drift med oppgaver knyttet til variert anestesiologisk og postoperativ virksomhet inkludert travelt vaktarbeid
 • Teambasert arbeid i akutt og elektiv virksomhet
 • Klinisk tjeneste omfatter rotasjon til alle fagområder relevant for universitetssykehustjeneste i løpet av cirka 24 måneder
 • Den som tilsettes vil få en personlig veileder og delta i avdelingens regulære utdanningsprogram, som omfatter opplegg for utdanning både etter ny og gammel ordning for LIS utdanning

Kvalifikasjoner

 • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Faglig engasjement
 • Evne til å jobbe i et prosedyredrevet fag
 • Faget er vaktintensivt så evne til å tåle hyppige, travle vakter vektlegges
 • Norsk autorisasjon og attester må foreligge og legges frem på forespørsel

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid og veiledning
 • Engasjert og målstyrt
 • Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
 • Fleksibel

Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Åsa Susanne Askim
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 996 42 130
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Anestesi og intensivmedisin, St. Olavs hospital HF
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim