Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stillingstype
Vi søker ny kollega til ungt og energisk fastlegemiljø med umiddelbar nærhet til fjord og fjell! Rauma legesenter har ledig fastlegeliste med listestørrelse på 800 pasienter.  Mulighet for administrasjonsdag. Inntil 20% kommunale oppgaver kan tilkomme.

Legesenteret vårt:
Vi har 9 fastleger og en turnuslege, i tillegg til dyktige og erfarne klinikkmedarbeidere bestående av sykepleiere og helsesekretærer. Kontoret er sentralt lokalisert i Rauma rådhus i Åndalsnes sentrum. I bygget finner du også jordmor, helsestasjon, NAV, barnevern, samarbeid med lokal psykososial tjeneste og helsehus i gangavstand. Våre nærsykehus ligger i Molde og Ålesund.

Praksisen er trivelig og variert. Legemøte to ganger i uken hvorav ett har faglig fokus. Gode inntjeningsmuligheter. Fastlegene i Rauma har en "plussavtale" med kommunen for drift av legesenteret. Vi benytter i dag journalsystemet Hove Total/Pasientsky. Rauma kommune inngår i Molde interkommunale legevakt med sporadiske vakter der. I tillegg har vi lokal vakt på kveld i ukedagene, mandag -fredag kl 19-21, og helg/helligdag kl 12-15. På dagtid har man en fast halv øhj.-dag i uken.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/LIS1
 • Spesialist i allmennmedisin, under, eller villig til å gå inn i, spesialiseringsløp/ALIS. Rauma kommune er registrert utdanningsvirksomhet
 • Førerkort klasse B
 • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Det er ønskelig at du 
 • har kjennskap til norsk helsevesen og har arbeidet som lege innen primærhelsetjenesten i Norge
Vi tilbyr
 • et godt arbeidsmiljø med en variert og spennende hverdag
 • en administrasjonsdag i uken
 • tilrettelegging for gjennomføring av LIS3 i allmennmedisin gjennom ALIS-tilskudd.
 • månedlig (minst!) lunsjbad i Isfjorden
Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Politiattest
Ved ansettelse i stillinger innen helse- og velferd kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Fremlegges ved tilsetting.

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: Søkerveiledning - Rauma kommune eller personal@rauma.kommune.no. 
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller, og registrerer din utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, jf.Offentleglova. 
 
Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rauma kommune
Kontaktperson
Navn: Pia Christine Rosenstrøm
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +47 71166700 / +47 98477292
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vollan 8A
6300 ÅNDALSNES