Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag?

Vi søker etter vikar for vår fagdirektør.
Det er mulighet for at vikariatet kan forlenges etter behov. 

Fagdirektør har som hovedoppgave å utvikle og vedlikeholde produkter slik at Stiftelsen SKIL oppnår sitt formål; kvalitetsutvikling og pasientsikkerhetsarbeid i legetjenester utenfor sykehus.

Stillingen rapporterer til daglig leder.


Arbeidsoppgaver
 • Utvikling og kvalitetssikring av fagprodukter (kurs og læringsaktiviteter) fra idéutvikling til implementering og vedlikehold av produktene.
 • Ledelse av forsknings- og utviklingsarbeid for nye produkter, tjenester og / eller prosesser
 • Sørge for god kvalitet på SKILs produkter eller tjenester
 • Veilede fagavdelingen og organisasjonen som helhet med innsikt og rådgivning basert på faglig kunnskap
 • Overvåke og evaluere effekten av undervisningsmetoder og materiell
 • Etablere og pleie nettverk med viktige samarbeidspartnere
 • Faglig representere SKIL i referansegrupper og i andre aktiviteter
 • Sammen med daglig leder, arbeide for god rekruttering av og oppfølging av leger i SKIL, blant annet gjennom intern fagutvikling og kompetanseheving
 • Bidra til et arbeidsmiljø med takhøyde, rom for innspill, kreativitet, forutsigbarhet og tydelig kommunikasjon
 Kvalifikasjoner
 • Forskningskompetanse
 • Spesialist i allmennmedisin
 • Erfaring som fastlege
 • Kunnskap om kvalitetsarbeid og spesialist- og etterutdanningen i allmennmedisin
   
Personlige egenskaper
 • Evne til å lede og motivere vårt team, samt skape et positivt og produktivt arbeidsmiljø
 • Sterke muntlige og skriftlige ferdigheter, samt evne til å formidle komplekse faglige konsepter på en forståelig måte
 • Evne til å jobbe systematisk og planmessig for å nå fastsatte mål
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge og pleie nettverk og relasjoner 
 • En genuin interesse for kontinuerlig læring og faglig utvikling innen medisinske kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet

Hos oss får du muligheter for profesjonell utvikling og vi kan tilby en konkurransedyktig lønn etter kvalifikasjoner og avtale. Svært god pensjonsordning med dagens maksimalsats på 7% av lønn fra 0G til 12G og tilleggssparing på 18,1% av lønn fra 7,1G til 12G. Mulighet for hjemmekontor etter avtale.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Enhetsleder
Arbeidsgiver
SKIL- Stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester
Kontaktperson
Navn: Misha B. Østervold
Tittel: Daglig leder
Telefon: 92012060
E-post: misha@skilnet.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Fagdirektør - vikariat
Send søknad på mail
Arbeidssted
Årstadveien 17
5009 BERGEN