Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du den fleksible og engasjerte psykiateren vi leter etter? Med hjerte for de alvorlig syke med lavt funksjonsnivå som faller mellom stoler
i behandlingsapparatet?

FACT står for Flexible assertive community treatment, eller aktivt oppsøkende behandling og er et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo universitetssykehus. Teamene gir et samlet tilbud til mennesker med alvorlig
psykisk lidelse som trenger langvarig koordinert oppfølging og behandling fra
bydel og spesialisthelsetjeneste. Metoden er utviklet for bedre å gi nødvendig
helsehjelp til pasienter som av ulike årsaker ikke har kunnet nyttiggjøre seg
ordinære, stasjonære tjenester. FACT er en metode som kjennetegnes ved sin
utadrettede, ambulante helsehjelp. Tjenestene ytes der pasienten er og
tilpasses den enkeltes behov i ulike faser av sykdomsforløpet.

FACT Oslo Sør består av tre team og vi er samlokalisert i attraktive lokaler sentralt på Ryen, nært både buss og T-bane, og med
gangavstand til sentrum. Vi er organisert som en egen enhet med felles
enhetsleder. Hvert team består av 5 casemanagere hvorav en er teamleder, en
psykiater, en psykolog/psykologspesialist, jobbspesialist, brukerspesialist og
kontorfaglig som dekker enheten. Felles organisering i én enhet gir godt
fagmiljø og større fleksibilitet rundt avvikling av hverdag og ferie etc.
Enheten fikk ny enhetsleder høsten 2023 og denne er psykiater og spesialist i
rus- og avhengighetsmedisin. Vi har nå et økt fokus på faglig utvikling,
dokumentasjon og behandlingsalternativer.

Etter FACT-modellen har vi utvidet målgruppe, dvs at vi i tillegg til psykoselidelser
også har pasienter med andre alvorlige psykiske lidelser, og der fellesnevner
er at den psykiske lidelsen fører til stort funksjonsfall, samt at tidligere
tjenester i bydel og spesialisthelsetjeneste ikke har hatt ønsket effekt. Tilnærmingen
handler derfor mye om relasjon og å sikre de basale behovene/funksjonene og
uten tidspress da FACT-oppfølging i utgangspunktet kan være livslang. Flere av
pasientene våre er underlagt tvungent psykisk helsevern og mange har samtidig
utfordringer med rusbruk. Vi har per i dag en person med VIVO-utdannelse i
hvert team (utarbeidelse av HCR-20). Vi har også en overlege som p.t.
kartlegger traumebakgrunn i vår pasientpopulasjon, foreløpige resultater viser
stor utbredelse. Vi ønsker kompetanse innen EMDR  da vi tror dette kan
være en behandlingsform som kan brukes i vår populasjon. Ny psykiater kan
meldes på kurs. 

Spesialpsykiatrisk seksjon består av FACT-enheten, Akuttenheten og Spesialpsykiatrisk poliklinikk.
FACT Oslo Sør er igjen delt i tre team, et for hver bydel og ble opprettet
høsten 2020, så teamene er nå godt etablert. Vi leter etter en fleksibel
psykiater/overlege til team Søndre Nordstrand.

Søndre Oslo DPS er et av to Distriktspsykiatriske senter ved Oslo universitetssykehus
HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr
spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene
Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 145 000
innbyggere. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har
ca. 150 faste stillinger. Avdelingen har følgende seksjoner: Spesialpsykiatrisk
seksjon, Døgnseksjon og Allmennpsykiatrisk seksjon.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både
faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens
utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en
utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasienter, pårørende og ansatte,
og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; "Sammen med pasientene
skaper vi morgendagens behandling".

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker oss en overlege med bred klinisk erfaring og med faglig engasjement. Oppgavene finnes i disse områdene:

 • Ha medisinskfaglig ansvar for behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser
 • Gi oppfølging og samtaleterapi i samarbeid med resten av teamet
 • Ta ansvar for oppfølging og behandling av pasienter underlagt TPH uten døgnopphold
 • Delta i utstrakt familie- og nettverkssamarbeid
 • Være aktiv i samarbeid i tverrfaglig team
 • Bidra til enhetens drift og fagutvikling
 • Blant pasientene er det i dag en relativt stor andel med samtidig rusproblematikk og overlegen vil også være ansvarlig for LAR behandling for pasienter med LAR-rett i PHV

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og med samtidig skadelig rusbruk
 • Søkere må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Må ha førerkort klasse B og belage seg på mye kjøring i jobben. Vi jobber over 90% ambulant

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon 
 • Må beherske engelsk godt muntlig
 • Ha generelt god formidlingsevne
 • Forståelse for det flerkulturelle. Søndre Nordstrand er en bydel preget av mangfold og flerkulturell bakgrunn
 • Søker må kunne arbeide selvstendig og arenafleksibelt, du må ha gode samarbeidsevner og trives med teamarbeid
 • Er fleksibel og ikke så lett blir stresset, da dagene i FACT er uforutsigbare og prioriteringer stadig fører til endringer i lagte planer
 • Interesse for arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og deres familier og nettverk
 • Engasjement for fagutvikling og et ønske om å veilede både kollegaer, samarbeidspartnere rundt våre saker, pårørende og pasienter. Pasientene våre har ofte lang bakgrunn fra behandlingsapparatet og tidligere forsøk på oppfølging har ikke ført fram. En ydmyk og fleksibel tilnærming til dette er ønskelig.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Et trivelig arbeidsmiljø med utfordrende og varierte oppgaver
 • Høyt faglig nivå og stort engasjement
 • Aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Tilbud om å delta i avdelingens vaktordning for Døgnbehandling (Søndre Oslo DPS)
 • Teamarbeid og struktur
 • Gode og sikre biler for ambulant arbeid
  Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  Stillingskategori
  Overlege/spesialist
  Arbeidsgiver
  Oslo universitetssykehus HF
  Kontaktpersoner
  Navn: Ingunn Moss Hildrum
  Tittel: Enhetsleder
  Telefon: +4793644368
  Navn: Torstein Grande
  Tittel: Teamleder
  Telefon: 48212556
  E-post: torsgr@ous-hf.no
  Arbeidssted
  Team Søndre Nordstrand, RYEN, Oslo universitetssykehus HF
  Oluf Onsums vei 11
  0680 Oslo
  Mer om arbeidsgiver

  Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

  Besøk arbeidsgivers profilside
  teaser image