Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Administrerende direktør

Administrerende direktør vil ha en svært viktig rolle i arbeidet med å sikre alle innbyggere i regionen tilstrekkelig og god tilgang til tjenester som er trygge og faglig forsvarlige.

Sentrale oppgaver vil være å bygge bærekraftige helsetjenester til det beste for pasientene og befolkningen gjennom utvikling, forskning, innovasjon og i nært samarbeid med de kommunale helsetjenestene. Den rette personen vil få store muligheter og utfordringer i grenseflaten mellom fag, politikk og ledelse.

Vi forutsetter at du har relevant høyere utdanning og solid toppledererfaring. Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel. Du har god samfunnsforståelse og evner å ha et strategisk helhetsperspektiv på virksomheten. I tillegg er det viktig at du har stor arbeidskapasitet og evner å skape tillit og samhandling internt i foretaksgruppen, i dialog med medarbeidere, brukere og andre samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt. Helsetjenesten står ovenfor betydelige utfordringer de kommende årene og vi søker etter en samarbeidsorientert leder som vil gjøre en forskjell i arbeidet med å møte disse utfordringene.

Vi kan tilby en utfordrende og meningsfylt topplederstilling i et spennende fagmiljø. Lønn etter avtale.

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med partner Hans Petter Karlsen, tlf.93425743 eller partner Bjørg Alvestad, tlf.95765475.

Frist for å søke stillingen er 10.06.2024.

Frem til søknadsfristens utløp vil søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Ser frem til å høre fra deg!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Hans Petter Karlsen
Tittel: Seniorrådgiver, Habberstad
Telefon: +4793425743
E-post: hans.petter.karlsen@habberstad.no
Navn: Bjørg Alvestad
Tittel: Partner, Habberstad
Telefon: +4795765475
E-post: bjorg.alvestad@habberstad.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Stjørdal
Wessels veg 75
7502 STJØRDAL