Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Larvik legevakt har innført komprimert turnus (Nordsjøturnus) for leger på natt. Vi har allerede ansatt to leger og er nå på jakt etter en lege til for å gjøre teamet komplett.
Turnusen er lagt opp med to uker arbeid etterfulgt av friperiode på fire uker. Det vil være ca 12 vakter per arbeidsperiode, hovedsakelig nattevakter. 6 av disse vaktene vil være langvakter. Stillingsprosent utgjør ca 70 % med tiltenkt vaktoppsett.

Faglig oppdatering og kurs forventes gjennomført i friperiodene og stillingsstørrelsen er økt med 15 % for å gi rom for dette. Det vil si at total stillingsprosent er 85 %.

Som legevaktslege jobber du som vaktlege i turnus ved legevakten. Du jobber selvstendig eller sammen med en annen legekollega, og du inngår i et team av dyktige leger og erfarne sykepleiere. Du har vakt i legevaktens lokaler og rykker ut til hendelser der det er behov.

Larvik kommune tilbyr en fullverdig utdanning innen allmennmedisin og tilbyr rotasjon til sykehjem og fastlegekontorer ved behov. Vi har avtale med Sykehuset i Vestfold om å gjennomføre tjeneste relatert til spesialisering i allmennmedisin.

Oppstart etter nærmere avtale

Arbeidsoppgaver

Du skal blant annet:
 • Utføre konsultasjoner på legevakt
 • Foreta utrykninger og sykebesøk ved behov
 • Utføre andre oppgaver som faller naturlig under legevaktsarbeid

Kvalifikasjoner
 • Du er spesialist i allmennmedisin eller erfaren ALIS
 • Offentlig godkjent lege med gjennomført LIS1-tjeneste
 • Du oppfyller kompetansekravene i akuttmedisinforskriften §7
 • Gode språkferdigheter i norsk, skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med variert erfaring fra allmenn- og legevaktsmedisin
Vi vektlegger personlig egnethet.

Personlige egenskaper
 • Du er en lagspiller og samarbeider godt med andre profesjoner
 • Du har godt humør og er løsningsorientert
 • Du tolererer stress og pressede situasjoner
 • Du er ansvarsbevisst og viser forståelse for legevaktens oppdrag
 • Du evner å jobbe selvstendig over lengre perioder

Vi tilbyr
 • Konkurransedyktig lønn og attraktiv turnusordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for utdanningsløp som ALIS
 • Faglig oppdatering med mulighet for simuleringstrening og hospitering
 • Spennende legetjeneste i et trivelig miljø

Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!
   
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Legevakt
Kontaktperson
Navn: Øivind Holte- Ambjørnsen
Tittel: Fagoverlege
Telefon: 99635488
E-post: oivind.holte.ambjornsen@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Larviklegevakt
Byskogveien 5
3257 LARVIK