Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegelister og delelister. Det er for tiden 38 private legekontorer og 200 fastleger i Trondheim.

Det er nå en ledig fastlegeliste på Flatåsen legesenter fra 1. november 2024 med listetak på 1000 pasienter. 

Flatåsen legesenter har fire legelister som betjener tilsammen 4525 listepasienter og fire helsesekretærer. Kollegiet er erfarne og stabile spesialister. Det er et godt sosialt og faglig miljø blant de ansatte. Legesenteret er veldrevet og har det utstyret som trengs for å drive en moderne legepraksis. Journalsystemet de bruker er Infodoc. 

De holder til i lyse, trivelige og nyoppussede lokaler ved Flatåsen senter hvor de har forlenget husleiekontrakt i nye fem år.

På Flatåsen er det både eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Pasientpopulasjonen er allsidig og variert. Transportmessig er det gode sykkel-, buss- og parkeringsmuligheter. Området er nært marka og man opplever lite kø-problematikk. 

Ny lege må godta senterets internavtale.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. november 2024. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ring kontaktpersonen på senteret, Eli Øvstedal, mobil 90 86 72 70.

Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet.
Se mer informasjon på Helsedirektoratet sine sider.

Se Forskrift om fastlegeordning i kommunene for mer informasjon. 

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på innbyggerlisten
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke i full kurativ praksis. Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første året
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag / kveld
 • Bidra til videreutvikling av legesenteret

Kvalifikasjoner
 • Er spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (er ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel)
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Ønskelig med relevant erfaring som lege

Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
 • Trondheim kommune har for tiden fått mulighet til å tilby ALIS-tilskudd til lege i spesialiseringsløp for å bli allmennspesialist etter gitte kriterier fra Helsedirektoratet. Se mer informasjon på Helsedirektoratet sine sider
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ida Marie Hembre
Tittel: Rekrutteringskonsulent
Telefon: 47 50 70 36
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Arbeidssted
Øvre Flatåsveg 4A,
7079 FLATÅSEN