Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Me søker:
Lege i 30% fast stilling fom. 01.10.24, til helseavdelinga i Sandeid fengsel.

Helsetenesta i Vindafjord kommune har ansvar for å gje helsehjelp til innsette. Innsette i Sandeid fengsel er ei samansett gruppe og dei har ulike behov for helsetenester.

Sandeid fengsel ligg i Vindafjord kommune, ca. 1 times kjøretur frå Haugesund. Fengselet er kategorisert som eit ope fengsel med lav sikkerheit, og har kapasitet på 88 innsette.

Hovudarbeidsoppgåver:
 • Konsultasjon med innsette 
 • Henvise og samarbeide med andre instansar
 • Fremme helse og førebyggja sjukdom og skade
 • Ansvarleg for å føreskrive legemiddel
 • Delta i teamarbeid
 • Legen er fysisk ein dag inne i fengselet, samt svarar opp digitalt på aktuelle problemstillingar dei andre dagane
Kvalifikasjonar:
 • Norsk autoriasjon som lege
Personlege eigenskapar:
 • Må vere engasjert for å jobbe med innsette i fengsel
 • Fagleg oppdatert
 • Erfaring frå allmennmedisin
 • Må ha god evne til å skape gode samarbeidsrelasjonar
 • God i norsk munnleg og skriftleg
Me kan tilby:
 • Variert arbeid i eit positivt miljø
 • Erfarne kollegaer
 • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
 • God opplæring og samarbeid med andre
 • Rabatt på treningssenter
 • Tilbod om gunstig mobilabonnement
 • Bedriftskunstlag
 • Kommunalt kor, KORe’ Vindafjord (www.korevindafjord.no)
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar (frå løna vert det trekt 2 % innskot til pensjonsordning)
Lønsvilkår:
Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Andre opplysningar:
Ved arbeid i barnehage, skule, barnevern, helse og omsorg, skal det leggast fram godkjent politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd eller opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn tre månadar. Personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.

Slik søker du: 
Vindafjord kommune tek berre i mot elektroniske søknadar via søknadssenteret vårt. Du kan lasta opp vitnemål og attestar som vedlegg. Om du ikkje har dei elektronisk, eller i rett format, må dei takast med til intervju. Ta kontakt med servicetorget på telefon 53 65 65 65 dersom du treng hjelp til å søka.

Du kan koma med på offentleg søkarliste sjølv om du har bedt om unntak. Me tek kontakt før ei eventuell offentleggjering.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Vindafjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Elise Kirketeig
Tittel: Avd. leiar Helseavdelinga Sandeid fengesl
Telefon: +47 90537789
Navn: Tina Kvaløy
Tittel: Einingsleiar Helse og psykiatri
Telefon: +47 95059091
Arbeidssted
Rådhusplassen 1
5580 ØLEN